Kanta-tjänsternas gemensamma förberedande möten för införandena

Kanta-tjänsternas gemensamma förberedande möten för införandena

Målet för utbildningarna är att ge social- och hälsovårdsorganisationerna en överblick av processen vid införandet av Kanta-tjänster och vad som ska göras i samband med det. Vid utbildningen stöder man särskilt de organisationer som börjar använda Kanta-tjänsterna för första gången.

Framtida utbildning

Tjänstespecifik anslutninsutbildning för Arkivet över bildmaterial 5.2.2021

Utbildningen hålls på finska.

Förberedande möte 18.3.2021

Anmälningstiden går ut torsdagen 11.3.2021 kl. 16.00.

Skype-distansförbindelselänken skickas en dag före utbildningen till alla som förhandsanmält sig till mötet. Utbildningen är avgiftsfri.

Målet för utbildningen

Målet för mötet är att ge social- och hälsovårdsorganisationerna en överblick av processen vid införandet av Kanta-tjänster och vad som ska göras i samband med det. Vid utbildningen stöder man särskilt de organisationer som börjar använda Kanta-tjänsterna för första gången.

FPA arrangerar det förberedande mötet i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB).

Målgruppen för utbildningen

Målgruppen är företrädare för privata och offentliga hälso- och sjukvårdsorganisationer, så som

 • företrädare för ledningen
 • projektchefer för Kanta-införandeprojektet
 • övriga medlemmar i projektgruppen
 • IT-ansvariga och -administratörer
 • dataskyddsombud
 • arkivansvariga
 • företrädare för informationssystemleverantören
 • de som har hand om det tekniska genomförandet av meddelande- och dataförbindelserna.

Teman som tas upp vid mötet

 • Allmän översikt över Kanta-tjänsterna och den förnyade modellen för stöd under införandet
 • Uppgifterna om organisationen och planen för egenkontroll görs redo för Kanta
 • Certifikatkort och övriga certifikat
 • Förberedelser för införandet av Kanta-tjänster samt införandet.

Utbildningen hålls på finska.

 

Tidigare utbildning

Förberedande möte 1.12.2020

 • Tidpunkt: 1.12.2020 kl. 9.00–12.30
 • Plats: Skype for Business-distansförbindelse

Utbildningsmaterial som översatts till svenska:

Tjänstespecifik anslutningsutbildning för Arkivet över bildmaterial 5.10.2020

Utbildningens material:

Sidan har uppdaterats 30.12.2020