Kanta-tjänsternas gemensamma förberedande möten för införandena

Kanta-tjänsternas gemensamma förberedande möten för införandena

Målet för utbildningarna är att ge social- och hälsovårdsorganisationerna en överblick av processen vid införandet av Kanta-tjänster och vad som ska göras i samband med det.

Vid utbildningen stöder man särskilt de organisationer som börjar använda Kanta-tjänsterna för första gången.

Kanta gemensamma förberedande möten för införandena

  • Tidpunkt: 23.11.2021 kl. 9–10
  • Plats: Microsoft Teams -distansförbindelse

Handledningstimmen för införandena är avsedd för social- och hälsovårdsaktörer som har anmält sig till införandeperiod 2/2022 (våg 12).

En distansförbindelselänk skickas en vecka i förväg till alla som anmält sig till införandeperioden. Handledningstimmen hålls på finska.

FPA arrangerar handledningstimmen i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB).

Mål

Målet för handledningstimmen och utbildningsinspelningarna är att ge social- och hälsovårdsorganisationerna en överblick av processen vid införandet av Kanta-tjänster och vad som ska göras i samband med det.

Innehåll

Under handledningstimmen tar man upp frågor i anslutning till videoinspelningarna från det förberedande mötet för införandena.

Förhandsfrågor kan skickas till kanta@kanta.fi senast 16.11.2021. Ange som rubrik för meddelandet ’Ohjaustunti 23.11.2021’.

Det förberedande mötet för införandena har publicerats som videoinspelningshelhet, och social- och hälsovårdsaktörer som är på väg att ansluta sig till Kanta-tjänsterna kan självständigt bekanta sig med den.

Efter detta ordnas en handledningstimme för införandena 7.9.2021. Där kan de som anmält sig till införandeperioden ställa frågor i anslutning till videoinspelningarna och införandeprocessen.

Videoinspelningarna

Inspelningshelhetens namn är ”Organisaatiot Kanta-valmiuteen”. Videoinspelningarna är på finska.

Mål 

Målet för utbildningsinspelningarna är att ge social- och hälsovårdsorganisationerna en överblick av processen vid införandet av Kanta-tjänster och vad som ska göras i samband med det.

Målgrupp

Målgruppen är företrädare för privata och offentliga social- och hälsovårdsorganisationer, så som

  • företrädare för ledningen
  • projektchefer för Kanta-införandeprojektet
  • övriga medlemmar i projektgruppen
  • IT-ansvariga och -administratörer
  • dataskyddsombud
  • arkivansvariga
  • företrädare för informationssystemleverantören
  • de som har hand om det tekniska genomförandet av meddelande- och dataförbindelserna.

Utbildningsmaterial