Kanta-tjänsternas gemensamma förberedande möten för införandena

Kanta-tjänsternas gemensamma förberedande möten för införandena

Målet för utbildningarna är att ge social- och hälsovårdsorganisationerna en överblick av processen vid införandet av Kanta-tjänster och vad som ska göras i samband med det.

Vid utbildningen stöder man särskilt de organisationer som börjar använda Kanta-tjänsterna för första gången.

Kanta gemensamma förberedande möten för införandena

Det förberedande mötet för införandena publiceras som videoinspelningar, och social- och hälsovårdsaktörer som är på väg att ansluta sig till Kanta-tjänsterna kan självständigt bekanta sig med dem.

Efter detta ordnas en handledningstimme för införandena 7.9.2021. Där kan de som anmält sig till införandeperioden ställa frågor i anslutning till videoinspelningarna och införandeprocessen.

Videoinspelning

Inspelningshelhetens namn är ”Organisaatiot Kanta-valmiuteen”. Inspelningarna läggs ut på den här sidan i augusti 2021. Videoinspelningarna är på finska.

Mål

Målet för utbildningsinspelningarna är att ge social- och hälsovårdsorganisationerna en överblick av processen vid införandet av Kanta-tjänster och vad som ska göras i samband med det.

Målgrupp

Målgruppen är företrädare för privata och offentliga social- och hälsovårdsorganisationer, så som

 • företrädare för ledningen
 • projektchefer för Kanta-införandeprojektet
 • övriga medlemmar i projektgruppen
 • IT-ansvariga och -administratörer
 • dataskyddsombud
 • arkivansvariga
 • företrädare för informationssystemleverantören
 • de som har hand om det tekniska genomförandet av meddelande- och dataförbindelserna.

Innehåll

 • Allmän översikt över Kanta-tjänsterna och den förnyade modellen för stöd under införandet
 • Uppgifterna om organisationen och planen för egenkontroll görs redo för Kanta
 • Certifikatkort och övriga certifikat
 • Förberedelser för införandet av Kanta-tjänster samt införandet.
 • Tidpunkt: 7.9.2021 kl. 9–10
 • Plats: Microsoft Teams -distansförbindelse

Handledningstimmen för införandena är avsedd för social- och hälsovårdsaktörer som har anmält sig till införandeperiod 1/2022 (våg 11).

En distansförbindelselänk skickas en vecka i förväg till alla som anmält sig till införandeperioden. Handledningstimmen hålls på finska.

FPA arrangerar handledningstimmen i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB).

Mål

Målet för handledningstimmen och utbildningsinspelningarna är att ge social- och hälsovårdsorganisationerna en överblick av processen vid införandet av Kanta-tjänster och vad som ska göras i samband med det.

Innehåll

Under handledningstimmen tar man upp frågor i anslutning till videoinspelningarna från det förberedande mötet för införandena.

Förhandsfrågor kan skickas till kanta@kanta.fi senast 31.8.2021. Ange som rubrik för meddelandet ’Ohjaustunti 7.9.2021’.

​​​​​​Målet för utbildningen

Målet för mötet är att ge social- och hälsovårdsorganisationerna en överblick av processen vid införandet av Kanta-tjänster och vad som ska göras i samband med det. Vid utbildningen stöder man särskilt de organisationer som börjar använda Kanta-tjänsterna för första gången.

FPA arrangerar det förberedande mötet i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB).

Målgruppen för utbildningen

Målgruppen är företrädare för privata och offentliga hälso- och sjukvårdsorganisationer, så som

 • företrädare för ledningen
 • projektchefer för Kanta-införandeprojektet
 • övriga medlemmar i projektgruppen
 • IT-ansvariga och -administratörer
 • dataskyddsombud
 • arkivansvariga
 • företrädare för informationssystemleverantören
 • de som har hand om det tekniska genomförandet av meddelande- och dataförbindelserna.

Teman som tas upp

 • Allmän översikt över Kanta-tjänsterna och den förnyade modellen för stöd under införandet
 • Uppgifterna om organisationen och planen för egenkontroll görs redo för Kanta
 • Certifikatkort och övriga certifikat
 • Förberedelser för införandet av Kanta-tjänster samt införandet.

Utbildningsmaterial