Kelain användare och kommissionering

Kelain användare och kommissionering

För privat verksamma läkare och självständiga yrkesutövare.

För privat verksamma läkare

Kelain är ett bra alternativ för läkares och tandläkares privata bruk då de inte är anställda inom hälso- och sjukvården eller självständiga yrkesutövare.

  • Användningen av Kelain kräver registrering. Registreringen görs när du använder tjänsten första gången.

För självständiga yrkesutövare

Kelain är lätt att använda och ett utmärkt verktyg för självständiga yrkesutövare. Du måste först ansluta sig till Kanta-tjänsterna. Observera att

användningen av Kelain-tjänsten är avgiftsbelagd för självständiga yrkesutövare.

  • Anslut dig som kund hos Kanta-tjänsterna via Extranätet. Du behöver Katso-koder. Närmare anvisningar om har man ansluter sig finns i Att bli kund.
  • Om du redan är kund hos Kanta-tjänsterna, logga in på Extranätet och lägg till Kelain bland de system du använder.
  • Registrera dig för Kelain när du använder tjänsten första gången.

Avgifter

Om en läkare skriver ett elektroniskt recept med stöd av rätten att utöva yrke utan förtjänstsyfte tas ingen avgift ut för användningen av Kelain.

Om en läkare skriver ett elektroniskt recept som självständig yrkesutövare, är månadsavgiften för Kelain 120 €. Som faktureringsgrund används hela användningsmånader. Avgiften tas ut även om läkaren inte skrev några recept under perioden.

Avgifternas bestämningsgrunder och storlek fastställs årligen i SHM:s förordning. 

Läs mer

Sidan har uppdaterats 11.06.2018