Kelain användare och kommissionering

Kelain användare och kommissionering

För privat verksamma läkare

Kelain är ett bra alternativ för läkares och tandläkares privata bruk då de inte är anställda inom hälso- och sjukvården eller självständiga yrkesutövare.

  • Användningen av Kelain kräver registrering. Registreringen görs när du använder tjänsten första gången.

För självständiga yrkesutövare

Användningen av Kelain som självständig yrkesutövare upphörde 31.12.2018.

Avgifter 2019

Om en läkare skriver ett elektroniskt recept med stöd av rätten att utöva yrke utan förtjänstsyfte tas ingen avgift ut för användningen av Kelain.

Avgifternas bestämningsgrunder och storlek fastställs årligen i SHM:s förordning. 

Läs mer

Sidan har uppdaterats 08.04.2019

Undersidor för delen Kelain användare och kommissionering