Krav

Krav

För att använda Kelain behövs.

Rättigheter, identifiering och signatur

Yrkesrättigheterna kontrolleras i Valviras Terhikki-register

Användarens yrkesrättigheter kontrolleras innan Kelain kan användas. Tjänsten kontrollerar uppgifterna automatiskt i Valviras Terhikki-register. Innan man registrerar sig lönar det sig att se efter att de egna uppgifterna är ajour i registret. Anvisningar för kontroll av uppgifterna och korrigering av eventuella brister finns i Valviras JulkiTerhikki.

Identifiering av användaren och elektronisk signatur

För identifiering av användaren och elektronisk signatur används yrkeskortet för social- och hälsovården. Yrkeskort beviljas av Befolkningsregistercentralen. Kelain identifierar användaren med hjälp av kortet. Mer information om hur man skaffar yrkeskort finns på Befolkningsregistercentralens webbplats Befolkningsregistercentralen.

Tekniska krav

För att använda Kelain behövs

 • certifikatkort för hälso- och sjukvården
 • internetförbindelse
 • kortläsare till arbetsstationen
 • kortläsarprogram

Operativsystem som stöds av Kelain

 • Windows 7 SPI eller nyare
 • OSX-versioner 10.10 (Yosemite) eller senare

Kelain kan användas med de nyaste versionerna av följande webbläsare

 • Internet Explorer (Problem med version 4.0.14 av kortläsarprogrammet DigiSign Client)
 • Firefox
 • Google Chrome
 • Safari

Kortläsare

 • är det bäst att köpa i en sakkunnig affär som säljer IT-utrustning, kontrollera med försäljaren att kortläsaren säkert är lämplig
 • de flesta kortläsare på marknaden kan användas för det här ändamålet
 • kontrollera att den kortläsare du valt är CE-märkt.

Kortläsarprogram

Mobil användning

Mobil användning innebär användning av Kelain via en mobil terminal med kortläsare. Kelain kan användas på mobila Android-enheter till vilka man har anslutit en kortläsare och laddat ned Befolkningsregistercentralens SCS-signeringsapp. På mobila enheter används Kelain via webbläsaren på adressen www.kelain.fi

För att använda Kelain mobilt behöver du

 • En Android-telefon eller -pekplatta
 • en separat kortläsare för mobila enheter
 • Befolkningsregistercentralens SCS-signeringsapp (kan laddas ned från Google Play)
 • certifikatkort för läkare eller tandläkare

Mer information om användningen av olika kortläsare finns bland annat på sidan för Befolkningsregistercentralens SCS-signeringsapp i Google Play. Närmare instruktioner om hur du installerar SCS-signeringsappen finns i Anvisning för ibruktag ande av Kelain på en mobil enhet.

Tills vidare är det inte möjligt att använda Kelain mobilt på en iOS-enhet (t.ex. iPad eller iPhone), eftersom den signeringsapp som behövs för autentisering inte finns att tillgå för operativsystemet i fråga.

Enheter som testats för mobil användning

Mobil användning av Kelain har testats med konfigurationerna i tabellen nedan. Det har konstaterats att användningen fungerar med dessa konfigurationer. Det borde också gå att använda Kelain mobilt med andra Android-enheter och -versioner samt med andra webbläsare för mobila enheter.

Enheter: Version Skärmupplösning
Samsung Galaxy S5 -smartphone Android 6.0.1 (Marshmallow) 1080x1920
Samsung Galaxy Tab A -pekplatta Android 6.0.1 (Marshmallow) 768x1024
Webbläsare för mobil:    
Chrome 58.0.3029.83  
Firefox 53.0.2  
Opera 42.7.2246.114996  
Android-webbläsare 4.0.30-21/24  
Kortläsare:    
ACS ACR38U-ND USB-port  
ACS ACR3901U-S1 Bluetooth-anslutning  

Läs mer

Sidan har uppdaterats 11.07.2019