Krav

Krav

För att använda Kelain behövs.

Rättigheter, identifiering och signatur

Yrkesrättigheterna kontrolleras i Valviras Terhikki-register

Användarens yrkesrättigheter kontrolleras innan Kelain kan användas. Tjänsten kontrollerar uppgifterna automatiskt i Valviras Terhikki-register. Innan man registrerar sig lönar det sig att se efter att de egna uppgifterna är ajour i registret. Anvisningar för kontroll av uppgifterna och korrigering av eventuella brister finns i Valviras JulkiTerhikki.

Identifiering av användaren och elektronisk signatur

För identifiering av användaren och elektronisk signatur används yrkeskortet för social- och hälsovården. Yrkeskort beviljas av Befolkningsregistercentralen. Kelain identifierar användaren med hjälp av kortet. Mer information om hur man skaffar yrkeskort finns på Befolkningsregistercentralens webbplats Befolkningsregistercentralen.

Tekniska krav

För att använda Kelain behövs

 • certifikatkort för hälso- och sjukvården
 • internetförbindelse
 • kortläsare till arbetsstationen
 • kortläsarprogram

Operativsystem som stöds av Kelain

 • Windows 7 SPI eller nyare
 • OSX-versioner 10.10 (Yosemite) eller senare
  • Det har upptäckts ett kompatibilitetsproblem med DigiSign Client och den nyaste versionen av Mac OS -operativsystemet (10.15 Catalina), samt med de nyaste Mac-versionerna av webbläsaren Safari (12.x). Vi rekommenderar tills vidare att inte uppdatera operativsystemet, och att använda en annan webbläsare. Läs mer på vrk.fi/kortlasarprogram

Kelain kan användas med de nyaste versionerna av följande webbläsare

 • Internet Explorer 
 • Firefox
 • Google Chrome
 • Safari

Kortläsare

 • är det bäst att köpa i en sakkunnig affär som säljer IT-utrustning, kontrollera med försäljaren att kortläsaren säkert är lämplig
 • de flesta kortläsare på marknaden kan användas för det här ändamålet
 • kontrollera att den kortläsare du valt är CE-märkt.

Kortläsarprogram

Mobil användning

Tills vidare kan FPA inte stödja mobil användning av Kelain på alla Android-enheter. För mobil användning behövs Befolkningsregistercentralens SCS-signeringsapp. För närvarande finns ingen uppdaterad version av appen att tillgå, och därför fungerar den inte på vissa Android-enheter och med vissa Android-versioner. FPA försöker hitta en lösning i samarbete med myndigheterna. 

Det är inte möjligt att använda Kelain mobilt på en iOS-enhet (t.ex. iPad eller iPhone), eftersom den signeringsapp som behövs för autentisering inte finns att tillgå för operativsystemet i fråga.  På mobila enheter används Kelain via webbläsaren på adressen www.kelain.fi

För att använda Kelain mobilt behöver du

 • En Android-telefon eller -pekplatta
 • en separat kortläsare för mobila enheter
 • Befolkningsregistercentralens SCS-signeringsapp (kan laddas ned från Google Play)
 • certifikatkort för läkare eller tandläkare

Mer information om användningen av olika kortläsare finns bland annat på sidan för Befolkningsregistercentralens SCS-signeringsapp i Google Play. Närmare instruktioner om hur du installerar SCS-signeringsappen finns i Anvisning för ibruktag ande av Kelain på en mobil enhet.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 28.10.2019