Tjänsteuppdateringar

Tjänsteuppdateringar

Kelain togs i bruk i september 2016. Tjänsten utvecklas och uppdateras regelbundet.

Uppdatering 14.2.2018:                   

 • Förvalsinställningarna för examen/specialområde har förbättrats
 • Personer med dubbla yrkesrättigheter läkare/tandläkare kan nu växla mellan sina SV-nummer
 • Vid förskrivning med verksamt ämne har läkemedlets form i vissa fall förändrats, detta har korrigerats
 • Språkvalet för dokumenten har korrigerats så att det motsvarar språkvalet i Kelains användargränssnitt
 • Ett problem som förekommit vid inloggning via Firefox med version 4.0.14 av kortläsarprogrammet DigiSign har åtgärdats

Uppdatering 2.10.2017:

 • Korrigering av ett fel som gjorde att förnamnet skrevs ut en extra gång på receptet
 • Korrigering av ett fel i anslutning till yrkesrättigheter, som hindrade inloggning
 • Korrigeringar av den svenska översättningen

Uppdatering 16.6.2017:

 • underhåll av förbuden mot att lämna ut uppgifter som gäller recept (för självständiga yrkesutövare, inte för privat bruk)
 • funktion för att säga upp Kelain, dvs. att man kan avsluta kundrelationen genom självbetjäning
 • möjlighet att ändra den kontaktinformation som syns på patientanvisningen (t.ex. gömma den egna hemadressen)
 • Kända problem
 • De svenska översättningarna är ställvis bristfälliga
 • Problem vid inloggning via Internet Explorer med version 4.0.14 av kortläsarprogrammet DigiSign

Sidan har uppdaterats 01.04.2019