Kundrelation och ibruktagningsprov

Kundrelation och ibruktagningsprov

Förutsättningarna för att en organisation ska kunna ta i bruk Klientdataarkivet för socialvården är att organisationen sparat sina kunduppgifter på Extranätet samt klarat ibruktagningsprovet och rapporterat om det. Tjänsten kan börja användas så fort ibruktagningsprovet har genomförts framgångsrikt.

Kunduppgifterna till Kanta Extranätet

Införandet av tjänsten Klientdataarkivet för socialvården förutsätter en giltig kundrelation till Kanta-tjänsterna. 

För att ta i bruk tjänsten ska kunden godkänna beskrivningen av tjänsten Klientdataarkivet för socialvården samt meddela de administrativa och tekniska uppgifter som behövs för användningen av tjänsten på Kanta Extranätet.

Kanta-tjänsternas kunder kan också använda Extranätet för att hantera tekniska uppgifter som gäller kundrelationen och införandet av tjänster.

Ibruktagningsprov

Före införandet av Klientdataarkivet för socialvården ska ett ibruktagningsprov genomföras. Genom provet säkerställer man att kundens informationssystem är redo att börja använda tjänsten för produktion.

Förutsättningarna för att få utföra ibruktagningsprovet är att organisationen har

  • godkänt tjänstebeskrivningen Klientdataarkivet för socialvården och lämnat FPA de uppgifter som behövs för att ta i bruk tjänsten
  • kommit överens om ibruktagningsprovet med systemleverantören
  • kommit överens om ibruktagningsprovet med de nödvändiga personalresurserna och samarbetspartnerna (personen som utför provet, applikations- och datakommunikationssupporten, personen som har behörigheten Kanta-arkivarie).

Ibruktagningsprovet utförs planmässigt genom att vid överenskommen tidpunkt utföra ett testfall enligt anvisning.

Ibruktagningsprovet utförs med ett certifierat system i produktionsmiljön för tjänsten Klientdataarkivet för socialvården. De testpersonbeteckningar som behövs vid ibruktagningsprovet och beviljas av FPA skickas till informationssystemleverantören, som sköter distributionen av dem till sina kunder. 

Systemleverantören gör klokt i att föra bok över vilka testpersonbeteckningar man har lämnat till vilken kund och för testning av vilken tjänst. På FPA är testpersonbeteckningarna i gemensam användning för tjänsterna.

Personen som har behörigheten Kanta-arkivarie kontrollerar att alla handlingar som gäller testfallet har arkiverats i Patientdataarkivet och i den personuppgiftsansvariges register. Personen som har denna behörighet kontrollerar också att uppgifterna i handlingarna som lagrats i tjänsten motsvarar uppgifterna i systemet som behandlar klientuppgifter.

En rapport om framgångsrikt genomfört ibruktagningsprov lämnas till FPA

En rapport om framgångsrikt genomfört ibruktagningsprov lämnas till FPA inom två vardagar efter ibruktagningsprovet.

Tjänsten kan tas i användning för produktion så fort ibruktagningsprovet har genomförts framgångsrikt och man har försäkrat sig om detta med hjälp av Arkivariens användargränssnitt.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 20.11.2020