Läkemedelsföreskrivning

Läkemedelsföreskrivning

Alla recept ska göras upp i elektronisk form från och med 1.1.2017. Med pappersrecept förskrivs dock fortfarande

 • Pro Auctore-recept
 • medicinska gaser
 • patient- eller institutionsspecifika preparat med specialtillstånd 

Läkaren är skyldig att skriva ut ett elektroniskt recept åt patienten (Lagen om elektroniska recept). Patienten har emellertid rätt att vägra ta emot elektroniska recept fram till 31.12.2016.  Från och med 1.11.2015 gäller rätten inte HCI- och narkotikarecept.

Hälso- och sjukvården ska informera patienten om det elektroniska receptet och göra en anteckning om detta i patientdatasystemet. Informationen ges antingen muntligt, skriftligt eller via en elektronisk tjänst. Informationen behöver inte ges varje gång, utan en gång räcker.  Patienten har alltid möjlighet att få informationen även skriftligt.   

Vad kan förskrivas

Alla de preparat som finns i Läkemedelsdatabasen kan förskrivas med elektroniska recept, t.ex.

 • läkemedelspreparat med försäljningstillstånd (inkl. narkotika och HCI-läkemedel)
 • preparat med specialtillstånd för viss tid
 • ersättningsgilla bassalvor
 • ersättningsgilla kliniska näringspreparat.

Elektroniska recept kan också användas för 

 • föreskrivning av läkemedel
 • genom att ange läkemedelssubstansens namn (generisk förskrivning),
 • förskrivning av apotekstillverkade läkemedel och läkemedel som inte finns i Läkemedelsdatabasen. Sådana är t.ex.
  • vårdtillbehör
  • icke-ersättningsgilla kosttillägg
  • icke-ersättningsgilla bassalvor
  • förbandsmaterial.

Läkaren kan skriva ett meddelande till apoteket i det elektroniska receptet. I meddelandet kan läkaren skriva information i anslutning till expedieringen av läkemedlet, till exempel att läkemedlet får expedieras först efter ett visst datum.

Elektroniska recept kan göras upp även för personer som saknar personbeteckning. Apoteket får expediera sådana recept endast mot patientanvisningen eller sammanställningen. 

En läkare får göra upp ett elektroniskt recept åt sig själv. Sjukvårdare och medicine studerande som har rätt att förskriva läkemedel får inte göra upp elektroniska recept åt sig själva.

Patientanvisning

Det elektroniska receptet lagras i Receptcentret. En patientanvisning som ska ges patienten skrivs ut på samma gång som receptet görs upp.

En patientanvisning behöver emellertid inte ges om patienten inte befinner sig på läkemedelsförskrivarens mottagning när receptet görs upp. En patientanvisning behöver inte heller ges om det är omöjligt av tekniska skäl eller om ett elektroniskt recept har gjorts upp med mobil utrustning. En patientanvisning ska emellertid alltid ges när receptet görs upp på namn och födelsetid. Klienten kan inte hämta ut läkemedlet på apoteket utan patientanvisningen.

I patientanvisningen ingår uppgifter om bl.a. de förskrivna läkemedlen samt doseringsanvisningar för dem. Patientanvisningen kan skrivas ut från patientdatasystemet inom 12 timmar från det att det elektroniska receptet skrevs. Patientanvisningen kan också gälla rättade eller förnyade recept. Patientanvisningen innehåller en streckkod med vars hjälp receptet identifieras och expedieringen på apoteket går snabbare.

Sammanställning av de elektroniska recepten

Patienten kan be att vårdstället eller apoteket skriver ut en sammanställning av de receptuppgifter som finns sparade i Receptcentret. En sammanställning kan skrivas ut

 • av patientens alla elektroniska recept
 • elektroniska recept som föreskrivits under en viss tidsperiod eller
 • alla elektroniska recept, i fråga om vilka det finns läkemedel att hämta ut.

Patienten kan också skriva ut sammanställningen av sina recept via Mina Kanta-sidor.

Kopior av elektroniska recept för utlandsresor

För en utlandsresa kan patienten av läkemedelsförskrivaren eller från apoteket be att få en undertecknad sammanställning på engelska, "Kopia av elektroniska recept", av de receptuppgifter som finns i Receptcentret. Kopia kan ges endast av expedierade recept.

Recept för inköp av läkemedel utomlands

Om patienten har för avsikt att köpa läkemedel utomlands, kan läkemedelsförskrivaren skriva ut ett elektroniskt recept som heter "Recept för inköp utomlands". I stället för patientanvisningar skriver läkemedelsförskrivaren ut ett recept på engelska. Det kan inte användas för att köpa läkemedel i Finland.

Recept för inköp utomlands kan inte göras upp över följande läkemedel

 • HCI-läkemedel som innehåller narkotika eller som kräver originalreceptet
 • Läkemedel som framställs på apoteken

EU-länderna ska erkänna recept som skrivits ut i andra medlemsstater. Ett apotek får vägra att expediera ett recept som skrivits ut i en annan medlemsstat om man misstänker att receptet inte är äkta eller korrekt. Apoteken expedierar läkemedel i enlighet med det egna landets lagstiftning.

Sidan har uppdaterats 10.12.2018