Luotain

Luotain

Luotain är ett användargränssnitt med vars hjälp yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården sparar uppgift om att medborgaren har informerats om den nya kunduppgiftslagens verkningar. I Luotain antecknas också uppgift om medborgarens förbud mot användning av uppgifter.

Luotain är ett nationellt användargränssnitt för social- och hälsovården. Med dess hjälp sparas uppgifterna i Kanta-tjänsterna.

Luotain används via webbläsare

Med hjälp av Luotain sparar yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården uppgift om att medborgaren har informerats om hur den nya kunduppgiftslagen påverkar användningen av uppgifter. Dessutom antecknas eventuella förbud som medborgaren meddelat mot uppgifternas rörlighet.

Luotain används via webbläsare. Luotain ställs till social- och hälsovårdsorganisationernas förfogande, eftersom det inte finns tid att göra alla nödvändiga ändringar i patientdatasystemen innan den nya kunduppgiftslagen träder i kraft.

Vad kan man göra med Luotain?

Social- och hälsovårdsorganisationerna får tillgång till Luotain efter att den nya kunduppgiftslagen godkänts. FPA meddelar senare i vilken omfattning social- och hälsovårdsorganisationer som använder olika Kanta-tjänster kan utnyttja Luotain.

Med Luotain kan man

  • kontrollera om kunden har informerats om den nya kunduppgiftslagen.
  • anteckna att information har getts.
  • ta en utskrift för kunden där det står vilken information som har getts.
  • på kundens begäran kontrollera vilka förbud mot utlämnande av patientuppgifter som har meddelats.
  • på kundens begäran meddela förbud mot utlämnande av patientuppgifter.
  • ta en utskrift för kunden där det står vilka förbud som har meddelats.

Förbud mot utlämnande av receptuppgifter kan inte behandlas med Luotain.

Identifiering och åtkomsträttigheter

Yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården identifierar sig i Luotain med hjälp av tjänsten Suomi.fi och ärendefullmakter. Inom social- och hälsovården bör man under hösten 2020 se till att organisationen har beredskap att bevilja ärendefullmakter. 

FPA meddelar senare när fullmakter som gäller rätten att använda Luotain kan beviljas.

Vid inloggningen kontrollerar Luotain att användaren har 

  • rätt att företräda organisationen med stöd av sin ställning eller 
  • en ärendefullmakt som beviljats av en ansvarsperson i organisationen. 

Privata företag eller sammanslutningar

En person som sköter ärenden för ett företag eller en sammanslutning kan använda Luotain utan särskild fullmakt, om det i handelsregistret, Företags- och organisationsdatasystemet  (YTJ) eller föreningsregistret finns uppgift om att personen har den behörighet som krävs för att företräda företaget eller sammanslutningen. En person med rätt att företräda kan bevilja andra personer ärendefullmakter i Suomi.fi:s tjänst Fullmakter (suomi.fi).

Offentliga organisationer eller stiftelser

Offentliga organisationer och stiftelser ska ansöka om Suomi.fi:s fullmaktsrätt via Tjänsten för tjänstemannabefullmäktiganden. I tjänsten ansöker organisationen om fullmaktsrätt för en person, dvs. rätt att ge fullmakter i företagets eller sammanslutningens namn. 

När fullmaktsrätt har registrerats för en person kan hen identifiera sig i tjänsten Fullmakter och i organisationens namn ge ärendefullmakter som ger rätt att sköta egentliga ärenden. 

Mer information

Sidan har uppdaterats 29.09.2020