Luotain

Luotain

Användargränssnittet Luotain utarbetades på FPA för tjänstetillhandahållare inom social- och hälsovården. Användargränssnittet var avsett för tjänstetillhandahållare vars informationssystem vid förnyandet av kunduppgiftslagen inte skulle ha stött lagring i Kanta-tjänsterna av information till patienten om de riksomfattande informationssystemtjänsterna och inte heller lagring av förbud mot utlämnande av patientuppgifter.

Den nya kunduppgiftslagen behandlas som bäst i riksdagen. Utskotten föreslår ändringar i lagen.

På grund av de ändringsbehov som utskotten föreslår i kunduppgiftslagen har förberedelserna för användargränssnittet Luotain avbrutits. Den implementering av användargränssnittet som förberetts kommer att utnyttjas senare för andra ändamål.

Mer information

Sidan har uppdaterats 14.04.2021