Luotain

Luotain

Användargränssnittet Luotain utarbetades på FPA för tjänstetillhandahållare inom social- och hälsovården.

Användargränssnittet var avsett för tjänstetillhandahållare vars informationssystem vid förnyandet av klientuppgiftslagen inte skulle ha stött lagring i Kanta-tjänsterna av information till patienten om de riksomfattande informationssystemtjänsterna och inte heller lagring av förbud mot utlämnande av patientuppgifter.

På grund av de ändringsbehov som utskotten föreslår i kunduppgiftslagen avbröts förberedelserna för användargränssnittet Luotain, och Luotain tas inte i bruk vid verkställandet av den nya kunduppgiftslagen.

Mer information

Sidan har uppdaterats 14.06.2021