Kontaktinformation för professionella

Kontaktinformation för professionella

Vi stöder hälsovårdspersonal, apotek, Kelain användare och systemleverantörer i frågor som gäller Kanta-tjänsterna.

Hälsovårdspersonal

  •  Telefon: 020 634 7787. Vi betjänar vardagar kl. 7–17. Vi tar emot felanmälningar som gäller störningar i tjänsterna 24/7
  •  Tekniskt stöd: tekninentuki@kanta.fi
  •  Övriga kontakter: kanta@kanta.fi

Priset gäller även väntetid. Avgifterna debiteras enligt de priser som din telefonoperatör fastställt. Om ditt abonnemang har ett samtalspaket kan du kontakta operatören för att kontrollera om 020-nummer ingår.

Sidan har uppdaterats 29.05.2019