Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston kehittäminen

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston kehittäminen

Palvelun kehittämistä jatketaan vaiheittain. Vuonna 2021 panostetaan asiakastiedon rakenteisuuden kehittämiseen, rakenteiseen tallentamiseen, ja valmistaudutaan uuden asiakastietolain mukaisiin vaatimuksiin lain aikataulun mukaisesti.

Vuoden 2021 keskeisimmät kehittämiskohteet ovat

  • rakenteisuuden kehittäminen Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistossa
  • asiakastietojen luovuttaminen sosiaalihuollon rekisterinpitäjien välillä
  • tuki yhteisliittymismallille.

Rakenteisuuden kehittäminen Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistossa

Rakenteisten asiakirjojen käyttöönotolla luodaan edellytykset sosiaalihuollon asiakastiedon kertakirjaamisen toteutumiselle, tiedon hyödyntämiselle ja toisiokäytölle. 

Rakenteisten asiakirjojen kattava tallentaminen Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon alkaa vuonna 2022. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) antaa vuoden 2021 aikana asiakirjarakenteista määräyksen, joka velvoittaa käyttämään asiakirjarakenteita asiakastiedon kirjaamiseen ja tallentamiseen. 

Vuonna 2021 käynnissä on vielä asiakirjarakenteiden määräyksen valmisteluun liittyvät asiakirjarakenteiden kuulemiskierrokset. Kuulemiskierroksilla varmistetaan asiakirjarakenteiden sisällöllinen ja tekninen laatu. 

Teknisessä kuulemisessa varmistetaan, että asiakirjarakenteet ovat teknisesti toteutettavissa asiakastiedon arkistoon ja asiakirjoja käsitteleviin asiakastietojärjestelmiin. Asiakastiedon arkistoon voi tallentaa rakenteisia asiakirjoja, jotka noudattavat Sosmeta-palvelussa julkaistuja teknisiä rakenteita.

Lue lisää rakenteisuuden kehittämisestä.

Asiakastietojen luovuttaminen sosiaalihuollon rekisterinpitäjien välillä

Uuden asiakastietolain mukaisesta tietojen luovuttamisesta on tarkoitus ensin toteuttaa sosiaalihuollon toimialan sisäinen luovutustenhallinta.

Laki luo edellytykset täysimääräiselle sosiaalihuollon Kanta-palvelujen käyttöönotolle ja asiakastiedon hyödyntämiselle sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden välillä.  Se myös asettaa sosiaalihuollon organisaatioille liittymisvelvoitteen Kanta-palveluihin sekä luo edellytykset asiakastietojen luovuttamiselle Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistosta.

Uuden asiakastietolain toimeenpano sosiaalihuollossa tulee noudattamaan asiakastietolain aikataulua ja kehitys etenee vaiheittain kohti liittymisvelvoitteen vaatimuksia. 

Laki mahdollistaa sosiaalihuollon asiakastietojen luovuttamisen asiakastiedon arkistosta sosiaalihuollon rekisterinpitäjältä toiselle sosiaalihuollon rekisterinpitäjälle. Tämän kokonaisuuden määrittelytyöt käynnistetään uuden asiakastietolain aikataulun mukaisesti.

Lue lisää asiakastietojen luovuttamisesta sosiaalihuollon rekisterinpitäjien välillä.

Tuki yhteisliittymismallille

Yhteisliittymismalli helpottaa sosiaalihuollon yksityisten ja erityisesti pienten palvelunantajien Kanta-palvelujen käyttöönottoa. Yhteisliittymismalli on tarkoitettu yksityisille sosiaalihuollon palvelunantajille. 

Yhteisliittymisessä

  • yksi palvelunantaja (ns. pääliittyjä) tekee Kanta-palvelujen kanssa sitoumuksen Kanta-palvelujen asiakkuudesta ja
  • pääliittyjän kanssa liittyvät palvelunantajat (ns. vuokralaiset) tekevät pääliittyjän kanssa sopimuksen Kanta-palveluihin liittymisestä ja Kanta-palvelujen käytöstä.

Asiakastiedon arkistoon toteutetaan tuki yhteisliittymismallille siten, että malli on käyttöönotettavissa syksyllä 2021.

Muut kehittämiskohteet

Lisäksi kehitetään asiakastiedon arkiston perustoiminnallisuutta siten, että se vastaa sosiaalihuollon tarpeita palvelutuotannossa, tukee käyttöönottoja ja uuden asiakastietolain liittymisvelvoitteen vaatimuksia mm. seuraavilla kokonaisuuksilla:

  • Asiakkuudenhallinnan muutoksilla pyritään selkeyttämään asiakkuustietojen ja asian tietojen kirjaamista ja parantamaan tietojen käytettävyyttä.
  • Asiakastiedon arkisto tukee tiedonhallintalain vaatimuksia asiakirjoista kirjattavista tiedoista.
  • Asiakkaan sähköinen allekirjoitus kokonaisuutta edistetään vuoden 2021 aikana, THL määrittelee tarvekartoituksessa asiakkaan allekirjoituksen vaatimat asiakirjat ja allekirjoitustiedot huomioidaan asiakirjarakenteissa.
  • Kanta-palvelujen käsikirjaa sosiaalihuollon toimijoille kehitetään edelleen, sen sisältöä päivitetään ja tarkennetaan asiakaspalautteen pohjalta.

Lisätietoja

Sidan har uppdaterats 20.04.2021