Navigation Menu

Support

Vanliga frågor

Läs först vanliga frågor innan du skickar din fråga. Där hittar du snabbt svar på många frågor.

Utbildning

Kanta-tjänster webbskolor

Nyhetsbrev

Nyhetsbreven erbjuder aktuell information om Kanta-tjänsterna till systemleverantörer och aktörer inom social- och hälsovård. Nyhetsbreven utges på finska.

Anvisningar vid störningar

Kanta-tjänsternas tekniska kundstöd betjänar servicetillhandahållares och systemleverantörers stödenheter, medborgare som använder Mina Kanta-tjänsten vid tekniska problem samt användare av Kelain-tjänsten 24/7.

Kontakta oss

Frågor av allmän natur och respons kan lämnas i punkten Ge respons och fråga på ingångssidan.