Kanta-tjänsteförmedlare

Kanta-tjänsteförmedlare

En Kanta-tjänsteförmedlare är en av FPA befullmäktigad producent av informationssystemtjänster som tillhandahåller en webbaserad användargränssnittstjänst och som också förmedlar tjänsten och tillhandahåller tjänsten via en egen anslutningspunkt.

Kanta-tjänsteförmedlaren har anslutit sig till Kanta-tjänsterna. Kanta-tjänsteförmedlare kan tillhandahålla sina tjänster för sådana läkare och tandläkare som när de använder den webbaserade användargränssnittstjänsten inte är verksamma hos en verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården eller som en självständig yrkesutövare som är införd i registret över privata serviceproducenter (Valveri).

Kanta-tjänsteförmedlares anslutning till Kanta-tjänsterna

Förutsättningar för anslutning:

  • Den tjänst som anslutaren tillhandahåller ska basera sig på ett certifierat informationssystem
  • Anslutaren bör vara registrerad i THL:s register över Kanta-förmedlare
  • Anslutaren ska ha en anslutningspunkt via vilken anslutaren kan tillhandahålla den webbaserade användargränssnittstjänsten


Om du är intresserad av att bli Kanta-tjänsteförmedlare, ta kontakt via kanta@kanta.fi

Sidan har uppdaterats 03.04.2019