Uppdatering av planen för egenkontroll

Uppdatering av planen för egenkontroll

Skyldigheten att utarbeta en plan för egenkontroll gäller samtliga tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster, apotek och producenter av Kanta-förmedlingstjänster.

Med hjälp av egenkontroll ser serviceproducenter inom social- och hälsovården till, att de har tillbörliga datasäkerhetsrutiner för skyddande av känsliga klientuppgifter. I egenkontrollen ingår också att man på ett ändamålsenligt sätt sköter dataskyddet i informationssystemens driftsmiljö. 

Innan Kanta-tjänster används bör man sörja för att det finns en aktuell och dokumenterad plan för egenkontroll som i god tid före anslutandet uppdateras så att överensstämmelse med kraven kan påvisas i samband med anslutningen till tjänsterna.

Mer information

Sidan har uppdaterats 22.03.2021