Utbildning

Utbildning

Med stöd av utbildningsmaterial kan organisationerna stärka personalens kunskaper om Kanta-tjänsterna.

Utbildningsmaterialet får fritt användas vid introduktionsutbildning och personalmöten.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) ordnar utbildning för yrkesutbildade personer inom den offentliga och privata social- och hälsovården om verksamhetsmodellerna vid användning av Kanta-tjänsterna samt stöd för aktörer inom den privata hälso- och sjukvården vid förberedelserna för införandet av tjänsterna.

Sidan har uppdaterats 24.01.2020

Undersidor för delen Utbildning