Navigation Menu

Utbildning

Med hjälp av utbildningsmaterialet kan organisationerna stärka de anställdas kunskaper om Kanta-tjänsterna. Materialet får användas fritt vid inskolning och personalmöten. FPA ordnar utbildning för yrkesutbildade personer inom offentlig och privat social- och hälsovård om verksamhetsmodellerna för användning av Kanta-tjänsterna i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd (THL). Utbildningen ordnas i huvudsak på finska.

Grundutbildning

Grundutbildning om Kanta-tjänsterna för yrkesutbildade personer.

Handledning i användningen av Mina Kanta-sidor

Patienterna behöver emellertid handledning i hur och när deras uppgifter finns att läsa på Mina Kanta-sidor. God handledning av patienterna kan också minska deras behov av att kontakta hälso- och sjukvården.

Utbildning inom hälsovården

På denna sida finns Kanta-utbildning och utbildningsmaterial som är översatt till svenska för hälsovården professionella inom de organisationer som tar i bruk och som använder Kanta-tjänsterna.

Utbildning inom socialvården

På denna sida finns Kanta-utbildning och utbildningsmaterial som är översatt till svenska för yrkesutbildade personer inom de organisationer som tar i bruk och som använder Kanta-tjänsterna.

Informationsträffar

Informationsträffarna ordnas på finska och därför finns sidan bara på finska.