Utvidgning av användningen

Utvidgning av användningen

Efter ibruktagandet av Patientdataarkivet utvidgas informationsinnehållen stegvis. Utvidgningen ger också möjlighet att ta i bruk funktioner av olika slag. Samarbetet mellan den privata och offentliga hälso- och sjukvården är effektivare när informationsinnehållen i Patientdataarkivet är mer omfattande. 

Sidan har uppdaterats 14.06.2018