Hur kan jag påverka användningen av mina uppgifter?

Hur kan jag påverka användningen av mina uppgifter?

Du kan själv påverka i vilken omfattning dina uppgifter som finns lagrade i Kanta-tjänsterna får användas mellan olika tjänstetillhandahållare eller till exempel när någon annan sköter dina ärenden på apoteket.

Du kan påverka användningen av dina uppgifter genom att ge tillstånd för utlämnande eller meddela förbud.

Tillstånd för utlämnande och samtycke

Genom tillstånd för utlämnande tillåter du att dina patientuppgifter som finns lagrade i Kanta-tjänsterna lämnas ut mellan tjänstetillhandahållare som vårdar dig. Utan tillstånd för utlämnande kan uppgifterna användas bara av den tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster som har registrerat uppgifterna.

Ett tidigare samtycke, som gjorde det möjligt att lämna ut uppgifter mellan olika tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster, ändrades automatiskt till ett tillstånd för utlämnande.

Du kan läsa mera om tillstånd för utlämnande av patientuppgifter och användningen av dina receptuppgifter på denna sidas undersidor.

Förbud

Du kan begränsa användningen av dina uppgifter som finns lagrade i Kanta-tjänsterna, om du meddelar förbud mot utlämnande av dina uppgifter. 

Du kan bestämma om förbudet ska gälla

  • användning av dina patientuppgifter
  • användning av dina receptuppgifter.

Du kan läsa mera om förbud på denna sidas undersidor.

Mer information

Sidan har uppdaterats 25.04.2022