Innehållspresentatör

Aktuellt

02/03/2017, Meddelande - Sociala medier

Livslångt digitalt lärande – även för seniorer

Det kommer hela tiden nya tjänster och ny smart teknik. Dessutom fortsätter den förväntade livslängden att öka, så seniorerna kommer att ha nya saker att lära sig även i fortsättningen.