Innehållspublicerare

Välj publiceringsår:

Blogg

08/12/2021, Blogg - Vårdpersonal

Gamla patientuppgifter arkiveras koncentrerat i Kanta

Social- och hälsovårdsorganisationerna har inlett ett arkiveringsprojekt gällande gamla patient- och klientuppgifter tillsammans med DigiFinland. En säker förvaring av gamla uppgifter och möjlighet att använda dem på lång sikt förverkligas bäst i ett koncentrerat arkiv.

16/11/2021, Blogg - Medborgare

Tips för trygg användning av Mina Kanta-sidorna

Det gäller att vara noggrann när man uträttar ärenden elektroniskt för att uppgifterna inte ska hamna i fel händer. Läs tipsen om hur du uträttar dina ärenden tryggt på Mina Kanta-sidorna.

26/10/2021, Blogg - Medborgare

Intyg och utlåtanden vidarebefordras elektroniskt

Vissa hälsointyg eller uppgifter ur dem kan redan nu vidarebefordras elektroniskt till FPA:s förmånsbehandlare och till Traficom. Elektronisk överföring blir allt vanligare. Enligt Arvo Soininen, 75 år, gick det enkelt och snabbt att förnya körkortet på nätet.

09/10/2021, Blogg - Medborgare

Spara din donationsvilja på Mina Kanta-sidorna

I Finland är varje människa en potentiell organdonator, såvida man under sin livstid inte förbjudit detta. Med ett klick kan du enkelt spara din egen donationsvilja på Mina Kanta-sidorna.

08/10/2021, Blogg - Vårdpersonal

Dataskyddsarbetet effektiviseras i organisationerna

Lagen om klientuppgifter träder i kraft i november, vilket även effektiviserar dataskyddsarbetet. En utredning visar att det även finns utrymme för förbättring. THL samlar som bäst in utlåtanden om bestämmelserna kring datahantering.

21/06/2021, Blogg - Vårdpersonal

En riksomfattande medicineringslista tas i bruk om några år

En riksomfattande medicineringslista utarbetas under ledning av FPA och i samarbete med THL och Fimea. En viktig del av projektet utgörs av workshopar med små grupper i vilka experter från social- och hälsovårdsorganisationer, apotek, systemleverantörer och läkemedelsanvändare deltar.

10/06/2021, Blogg - Medborgare

Fem tips om hur du använder Mina Kanta-sidorna

Mina Kanta-sidorna samlar dina hälsouppgifter på ett ställe, och dess mångsidiga egenskaper underlättar vardagen och gör det snabbare att uträtta ärenden med hälsovården. Känner du redan till dessa fem egenskaper hos Mina Kanta-sidorna?

01/06/2021, Blogg - Vårdpersonal

Vad är Arkivariens användargränssnitt och hur används det?

Arkivariens användargränssnitt används för att behandla uppgifter som social- och hälsovårdsorganisationen har sparat i Kanta. Läs svaren på de vanligaste frågorna om användargränssnittet och bekanta dig med videoinspelningarna från utbildningar.