Innehållspublicerare

Välj publiceringsår:

Blogg

25/01/2021, Blogg - Systemutvecklare

Ny handbok öppnar Kanta-tjänsterna för socialvården

Socialvårdens aktörer har fått en ny elektronisk handbok till stöd för Kanta-tjänsterna. Handboken innehåller aktuell information, yrkesmässiga definitioner och anvisningar för datasystemtjänster.

15/12/2020, Blogg - Systemutvecklare

Sanna Kavén styr det snabba Kanta-utvecklingståget

Sanna Kavén arbetar på IT-enheten för social- och hälsovården på FPA och ser sig själv framför allt som en coach. Kanta-tjänsternas produktutveckling görs med hjälp av den smidiga SAFe-modellen.

28/10/2020, Blogg - Medborgare

Uppgifterna i Kanta-tjänsterna skyddas på många sätt ‒ på Mina Kanta-sidor kan du läsa dina egna uppgifter

Alla offentliga hälso- och sjukvårdsaktörer och en stor del av de privata aktörerna har anslutit sig till Kanta-tjänsterna. Med tanke på god vård och patientsäkerheten är det viktigt att patient- och receptuppgifterna antecknas elektroniskt och att informationsgången mellan de olika aktörerna inom hälso- och sjukvården fungerar. Kanta-tjänsternas informationssäkerhet övervakas och utvecklas kontinuerligt.