Datalagret för egna uppgifter på Mina Kanta-sidor

Datalagret för egna uppgifter på Mina Kanta-sidor

Datalagret för egna uppgifter är ett riksomfattande datalagret där medborgarna kan spara uppgifter om sitt välbefinnande.

I Datalagret för egna uppgifter kan medborgarna spara uppgifter om sitt välbefinnande med hjälp av olika hälsoapplikationer och mätinstrument som tagits fram för ändamålet. På sidorna under Uppgifter om välbefinnande finns ytterligare information om tjänsten samt de senaste nyheterna.

Vem som helst kan utveckla en ny hälsoapp som utnyttjar Datalagret för egna uppgifter. Apparna kan vara serverbaserade eller mobilapplikationer. Användargrupperna kan utgöras av medborgare eller av yrkespersoner eller av både och.

För dem som tar fram hälsoappar tillhandahåller Datalagret för egna uppgifter gränssnitt och ett öppet nationellt godkänt informationsinnehåll som baserar sig på HL7 FHIR-standarden. Informationsinnehållet utvecklas i samarbetet med olika aktörer.

Utvecklare av olika appar kan redan nu integrera sin egen applikation i Sandbox-miljön för Datalagret för egna uppgifter, för att där göra testningar på egen hand. Innan en applikation kan integreras i produktionsmiljön för Datalagret för egna uppgifter ska den uppfylla de nationella kriterierna för hälsoappar och klara av godkännandetestningen. 

Integreringen av en hälsoapplikation i Datalagret för egna uppgifter innebär att tjänsten får synlighet i Kanta-tjänsterna, vilket är gratis för dem som tagit fram appen. Uppgifterna i Datalagret för egna uppgifter är tillgängliga för applikationerna och de kan användas som bas när det gäller att utveckla den egna tjänsten. 

Pilotfasen i fråga om produktionsbruket av Datalagret för egna uppgifter startade 23.4.2018. Under pilotprojektet används tjänsten i testsyfte av en begränsad användargrupp. Piloten utvidgas i slutet av 2018.

De uppgifter som finns om medborgarna i Datalagret för egna uppgifter kan medborgarna dela med yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, om de så vill. För att de krav som gäller professionella applikationer ska bli klara förutsätts att den nya lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter har trätt i kraft. Utkastet till lagen behandlas som bäst i riksdagen.

Tills vidare kan Datalagret för egna uppgifter användas endast av personer som fyllt 16 år. Situationen kan förändras när den nya lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter har trätt i kraft.

Aktuellt

  • Det finns användningsavbrott i Sandbox och kundtest miljön från 6.9.2018 klo 8:00 till pe 7.9.2018 klo 8:00.
  • Tisdag 11.9.2018 12:30-15:00 är ett HL7 Finland PH SIG Kanta PHR stödmöte där behandlar man olika propositioner hur man skall utveckla informationsinnehåll och ger anvisningar hur anslutna en applikation till Datalagret för egna uppgifter. Mer information (på finska): http://www.hl7.fi/sig-toiminta/personal-health-sig/omatietovarannon-tukiprojekti/.
  • Tisdag 19.6.2018 12:30-15:00 är ett HL7 Finland PH SIG Kanta PHR stödmöte där behandlar man olika propositioner hur man skall utveckla informationsinnehåll och ger anvisningar hur anslutna en applikation till Datalagret för egna uppgifter. Mer information (på finska): http://www.hl7.fi/sig-toiminta/personal-health-sig/omatietovarannon-tukiprojekti/.
  • 29.5.2018: Kela's PHR team deltar i Upgraded Life Festival 2018 evenemang 31.5. - 1.6.2018 i Helsingfors. Kom och träffa os på vårt visningsutrymme!
  • 22.5.2018: Den första fasen av Datalagret för egna uppgifter har tagit i produktionsbruk från 23.4.2018. I den här pilotfasen pilot-användaren kan lagra uppgifter om sitt välbefinnande (dagligt aktiviteten, steg tagit, vikt) i Datalagret för egna uppgifter med Terveyskylä Omapolku-applikationen. Användaren kan titta på hans/hennes lagrade uppgifter med Omapolku-applikationen eller via Kanta-tjänsternas Mina Kanta-sidor. Den här pilotfasen Datalagret för egna uppgifter kan använda bara bestämd pilot-användaren. Pilot fasen ska ha mer användaren i höst.

Sidan har uppdaterats 19.09.2018