Verifiering av informationen i EU-coronaintyget

Verifiering av informationen i EU-coronaintyget

Länkar till verifieringsprocessen för EU-coronaintyg samt specifikationer som gäller läsning av informationen finns på denna sida.

Den som verifierar intyget kan läsa informationen i den maskinläsbara QR-koden med hjälp av en verifieringsapplikation. Informationsinnehållet i QR-koden är signerad med en digital ECDSA-signatur, med vars hjälp det kan kontrolleras att informationen inte har ändrats.

Vilka uppgifter innehåller den maskinläsbara koden?

Den maskinläsbara QR-koden på EU-coronaintygen innehåller

  • personuppgifter
  • intygets innehållsuppgifter
  • metadata.

Med hjälp av personuppgifterna kan intyget kopplas till den person som visar upp intyget. Intygets innehållsuppgifter är uppgifter som gäller vaccinations-, test- eller friskintyget. Metadata behövs för verifiering av informationsinnehållet och för den tekniska unika identifieringen av intyget.

Närmare information om användningen av coronaintyg och deras informationsinnehåll finns i Europeiska unionens och THL:s länkar samt i Europeiska kommissionens tekniska specifikationsdokumentation.

Teknisk specifikation för verifiering av informationen i EU-coronaintygen

EU har utarbetat specifikationer för coronaintygen i samarbete med medlemsländerna. Specifikationsdokumenten finns på Europeiska kommissionens webbplats. I dokumenten specificeras coronaintygens informationsinnehåll, processerna för verifiering av informationen samt de tekniska specifikationerna för skapande och läsning av informationen.

Specifikationsdokumenten är på engelska.

Utöver specifikationerna finns i tjänsten GitHub även exempel på implementeringar av applikationer för skapande och verifiering av coronaintyg:

Det nationella coronavaccinationsintyget som användes tidigare är inte kompatibelt med verifieringsprocessen för coronaintyg enligt EU-specifikationerna. Du kan uppdatera ditt eget nationella coronavaccinationsintyg till ett EU-coronaintyg på Mina Kanta-sidor.

Specifikationer för behandlingen av coronaintyg i patientdatasystemen finns på kanta.fi:

Mer information

Sidan har uppdaterats 09.08.2021