Terveydenhuollon todistusten ja lomakkeiden määrittelyt

Terveydenhuollon todistusten ja lomakkeiden määrittelyt

Potilastiedon arkistoon liittyvissä määrittelyissä CDA R2 -muotoisina lomakkeina on kuvattu erilaisia terveydenhuollon määrämuotoisia asiakirjoja, esimerkiksi lääkärintodistuksia.

Lomakkeiden käyttöönoton aikataulut Potilastiedon arkiston asiakastesti- ja tuotantoympäristöissä on kuvattu julkaisuaikataulussa. Arkistoinnin lisäksi terveydenhuollon todistuksia voidaan välittää sähköisesti Kelan etuuskäsittelyyn. 

Yleiset määrittelyt

Lomakeasiakirjan muodostamisen ja välittämisen peruskäyttötapaus on kuvattu Potilastiedon arkiston määrittelyssä Potilastietojärjestelmien käyttötapaukset (pdf) luvussa 3.6. Dokumentissa esitellään myös mm. asiakirjojen hakuun ja mitätöintiin liittyvät käyttötapaukset.

Lomakkeiden CDA R2 -rakenteen muodostamista on ohjeistettu dokumentissa Potilastiedon arkiston kertomus ja lomakkeet. Tämä ja muut asiakirjojen sekä sanomien muodostamisessa tarvittavat HL7-määrittelyt on julkaistu HL7-sivulla.

Lomakerakenteet

Lomakkeiden rakenne ja tietosisältö esitellään Kansallisessa koodistopalvelussa. Listaukseen Potilastiedon arkiston keskeisistä tietosisällöistä ja lomakerakenteista (pdf) on koottu muun muassa linkit ensi vaiheessa toteutettavien Kelan lomakkeiden ja mielenterveyslain mukaisten lomakkeiden rakenteisiin.

Osaan Kelan lomakkeista on saatavissa xslt-muuuntotiedostot tulosteen muodostamista varten. Näitä voi tiedustella sähköpostitse osoitteesta kantakehitys@kanta.fi.

Terveydenhuollon todistusten välitys Kelaan

Kysely- ja välityspalvelu

Sidan har uppdaterats 18.06.2018