Terveydenhuollon todistusten ja lomakkeiden määrittelyt

Terveydenhuollon todistusten ja lomakkeiden määrittelyt

Potilastiedon arkistoon liittyvissä määrittelyissä CDA R2 -muotoisina lomakkeina on kuvattu erilaisia terveydenhuollon määrämuotoisia asiakirjoja, esimerkiksi lääkärintodistuksia.

Lomakkeiden käyttöönoton aikataulut Potilastiedon arkiston asiakastesti- ja tuotantoympäristöissä on kuvattu julkaisuaikataulussa. Arkistoinnin lisäksi terveydenhuollon todistuksia voidaan välittää sähköisesti Kelan etuuskäsittelyyn. Kysely- ja välityspalvelun käyttö käynnistyy Kyselypalvelun osuudella. Tiedot Kysely- ja välityspalvelua käyttävistä organisaatioista ja niiden vastaanottamista sisällöistä aloitusajankohtineen päivitetään Viestinvälitys - Sanoman vastaanottaja -koodistoon Kansallisessa koodistopalvelussa.

Yleiset määrittelyt

Määrittelyssä Potilastiedon arkisto: Rajapintakäyttötapaukset arkiston ja liittyvän järjestelmän välillä (pdf) on kuvattu lomakeasiakirjan arkistointi ja mitätöinti (luvut 5 ja 10) sekä edelleenvälitys (luku 19). Lomakemuotoisiin hoitoasiakirjoihin voi kohdistaa myös hakuja hoitoasiakirjojen hakukäyttötapausten mukaisesti (luvut 13-15). Aikaisemmassa Potilastietojärjestelmien käyttötapaukset (pdf) -dokumentissa lomakeasiakirjan muodostaminen ja välitys kuvataan luvussa 3.6, ja se on tältä osin myös käytettävissä, mutta on huomioitava, että tätä dokumenttia ei enää päivitetä.

Lomakkeiden CDA R2 -rakenteen muodostamista on ohjeistettu dokumentissa Potilastiedon arkiston kertomus ja lomakkeet. Tämä ja muut asiakirjojen sekä sanomien muodostamisessa tarvittavat HL7-määrittelyt on julkaistu HL7-sivulla.

Lomakerakenteet

Lomakkeiden rakenne ja tietosisältö esitellään Kansallisessa koodistopalvelussa. Esimerkkiasiakirjoja on julkaistu HL7-sivulla Potilastiedon arkiston esimerkkipaketissa.

Osaan Kelan lomakkeista on saatavissa xslt-muuntotiedostot tulosteen muodostamista varten. Näitä voi tiedustella sähköpostitse osoitteesta kantakehitys@kanta.fi.

Terveydenhuollon todistusten välitys Kelaan- sekä Kysely- ja välityspalvelu -kohtaiset määrittelyt

Sidan har uppdaterats 04.12.2020