Gamla specifikationer

Gamla specifikationer

På sidan Gamla specifikationer för Recept hittar du de gamla specifikationspaketen för funktionella specifikationer och HL7-specifikationer. Receptcentret stöder tills vidare också gamla specifikationsversioner, och därför kan flera olika versioner vara i produktion.

Sidans innehåll finns endast på finska.

Sidan har uppdaterats 13.04.2021