HL7-specifikationer

HL7-specifikationer

I konceptet Kanta-tjänsterna behövs HL7-gränssnittspecifikationer. Genom dessa garanteras förenligheten hos meddelanden och dokument som produceras i systemen i anslutning till tjänsterna.

HL7-dokumentarkivet innehåller HL7-specifikationer i anslutning till Kanta-gränssnitten, samt tillsvidare även övriga HL7-specifikationer.

HL7-föreningens egna sidor finns på adressen www.hl7.fi.

Det närmare innehållet på HL7-sidorna finns endast på finska.

Sidan har uppdaterats 02.03.2021