Informationssystem som godkänts vid samtestning

Informationssystem som godkänts vid samtestning

Som ett led i certifieringen måste system som ansluter sig till Kanta-tjänsterna klara FPAs samtestning innan systemet tas i produktionsbruk.

Systemen i tabellen har klarat samtestningen

Recepttjänsten från 29.4.2016
System/Leverantör Testningens innehåll Utlåtandenummer Datum
Abilita Hälsovård / Abilita Oy Ab Ändring av recepts giltighetstid
Förbud mot att lämna ut recept
Telefon- och pappersrecept som lagras av apoteket
Läkararvode
20102016 30.12.2016
Acute / Acuvitec Oy Ändring av recepts giltighetstid
Förbud mot att lämna ut recept
Telefon- och pappersrecept som lagras av apoteket
Läkararvode
20012016 30.11.2016
AssisDent / Entteri Professional Software Oy Ändring av recepts giltighetstid
Förbud mot att lämna ut recept
Telefon- och pappersrecept som lagras av apoteket
Läkararvode
20062016 27.12.2016
DomaCare Medi / Invian Oy Ändring av recepts giltighetstid
Telefon- och pappersrecept som lagras av apoteket
Läkararvode
20142017 14.3.2017
DynamicHealth / Tieto Healthcare & Welfare Oy Ändring av recepts giltighetstid
Förbud mot att lämna ut recept
Telefon- och pappersrecept som lagras av apoteket
Läkararvode
20112016 30.12.2016
Effica / Tieto Healthcare & Welfare Oy Ändring av recepts giltighetstid
Förbud mot att lämna ut recept
Telefon- och pappersrecept som lagras av apoteket
20032016 9.12.2016
Epic / Epic Helsinki Oy Test av interoperabilitet för den första certifieringen 20022018 5.10.2018
eRA / Atostek Oy Ändring av recepts giltighetstid
Förbud mot att lämna ut recept
Telefon- och pappersrecept som lagras av apoteket
Läkararvode
20092016 29.12.2016
ESKO / PPSHP Ändring av recepts giltighetstid
Förbud mot att lämna ut recept
Telefon- och pappersrecept som lagras av apoteket
Läkararvode
20022016 9.12.2016
GFS / CGI Ändring av recepts giltighetstid
Förbud mot att lämna ut recept
Telefon- och pappersrecept som lagras av apoteket
  25.11.2016
Hilkka / FastROI Oy Ändring av recepts giltighetstid
Telefon- och pappersrecept som lagras av apoteket
Läkararvode
20082016 30.12.2016
  Förbud mot att lämna ut receptuppgifter 20012018 11.1.2018
Kelain / Kela Ändring av recepts giltighetstid
Telefon- och pappersrecept som lagras av apoteket
Läkararvode
20042016 9.12.2016
  Förbud mot att lämna ut receptuppgifter 20202017 1.6.2017
Lifecare /Tieto Healthcare & Welfare Oy Test av interoperabilitet för den första certifieringen 20192017 11.5.2017
MAXX /Receptum Oy Ändring av recepts giltighetstid
Förbud mot att lämna ut recept
Telefon- och pappersrecept som lagras av apoteket
Läkararvode
20122017 11.1.2017
Mediatri / Mediconsult Oy Ändring av recepts giltighetstid
Telefon- och pappersrecept som lagras av apoteket
Läkararvode
20072016 30.12.2016
  Förbud mot att lämna ut receptuppgifter 20212017 5.6.2017
Mediresepti / Mediconsult Oy Ändring av recepts giltighetstid
Telefon- och pappersrecept som lagras av apoteket
Läkararvode
20132016 30.12.2016
  Förbud mot att lämna ut receptuppgifter 20222017 4.12.2017
Navitas / Elisa Appelsiini Oy Förbud mot att lämna ut receptuppgifter 20182017 24.2.2017
pd3 / Pharmadata Oy Ändring av recepts giltighetstid
Förbud mot att lämna ut recept
Telefon- och pappersrecept som lagras av apoteket
Läkararvode
20172017 27.1.2017
Pegasos / CGI Ändring av recepts giltighetstid
Förbud mot att lämna ut recept
Telefon- och pappersrecept som lagras av apoteket
20052016 20.12.2016
Salix / Pharmadata Oy Ändring av recepts giltighetstid
Förbud mot att lämna ut recept
Telefon- och pappersrecept som lagras av apoteket
Läkararvode
20162017 27.1.2017
SoftMedic / CGI Ändring av recepts giltighetstid
Förbud mot att lämna ut recept
Telefon- och pappersrecept som lagras av apoteket
Läkararvode
  22.11.2016
Uranus / CGI Ändring av recepts giltighetstid
Förbud mot att lämna ut recept
Telefon- och pappersrecept som lagras av apoteket
Läkararvode
20152017 11.1.2017
Patientdataarkivet från 3.2.2016
System/Leverantör Testningens innehåll Utlåtandenummer Datum
Abilita / Abilita Oy Ab Viljeyttringar: 
Livstestamente och donationsvilja
10142016 17.11.2016
Acute / Acuvitec Oy Viljeyttringar: 
Livstestamente och donationsvilja
10102016 27.6.2016
  Köpta tjänster: Serviceanordnare och producenter funktionaliteter
Hälso- och vårdplan
Handlingar avsedda i mentalvårdslagen (MI och MII)
Utlåtanden och intyg (SV 6, SV 10 SV 67, SV 75 och SV 97)
10172018 25.10.2018
AssisDent / Entteri Oy Munhälsovård:
Munhälsovårdshandlingar
Bilddiagnostikhandlingar
Viljeyttringar:
Livstestamente och donationsvilja
10032017 17.1.2017
  Munhälsovård:
Munhälsovårdshandlingar (kompletterande testning)
10152017 24.11.2017
  Köpta tjänster: Serviceproducenter funktionaliteter 10182017 28.12.2017
Diarium / Finnish Net Solution Oy (FNS) Skede 1*:
Fysioterapi
10062016 11.5.2016
DynamicHealth / Tieto Suomi Oy Skede 1*:
Servicehändelse- och vårdhandlingar, hantering av samtycken i privat hälsovårdsmiljö
10012016 3.2.2016
  Laboratoriehandlingar (kompletterande testning, skede 1*) 10032016 4.4.2016
  Anslutning av offentlig hälso- och sjukvård (kompletterande testning, skede 1*) 10082016 25.5.2016
  Applikationsfunktionalitet för fysioterapi, anteckningar i patientjournaler (kompletterande testning, skede 1*) 10152016 1.12.2016
  Viljeyttringar: 
Livstestamente och donationsvilja
10182016 19.12.2016
  Sökning och visning av handlingar (kompletterande testning, viljeyttringar) 10062017 2.2.2017
  Applikationsfunktionalitet för ERAS (separat handling), (kompletterande testning, skede 1*) 10112017 16.6.2017
  Köpta tjänster: Serviceanordnare och producenter funktionaliteter 10092018 13.6.2018
Effector / Polycon Oy Köpta tjänster: Handlingar som gäller fullmakt för köpta tjänster 10012018 6.2.2018
Effica / Tieto Suomi Oy Skede 1*:
Laboratoriehandlingar (skede 1*, komplettering)
10092016 9.6.2016
  Viljeyttringar: 
Livstestamente och donationsvilja
10022017 5.1.2017
  Sökning av alla handlingar (kompletterande testning, viljeyttringar) 10072017 17.3.2017
Epic / Epic Helsinki Oy Arkivets grundfunktionalitet
Gemensamt register
Viljeyttringar
Laboratoriehandlingar
Bilddiagnostikhandlingar
Munhälsovård: Munhälsovårdshandlingar
Remiss-vårdrespons
Handlingar avsedda i mentalvårdslagen (MI och MII)
Utlåtanden och intyg (SV 6, SV 7, SV 10, SV 67, SV 75 och SV 97)
10132018 16.10.2018
  Köpta tjänster: Serviceanordnare och producenter funktionaliteter 10042019 3.5.2019
eRA / Atostek Oy Skede 1*:
Servicehändelse- och vårdhandlingar samt hantering av samtycken i privat hälsovårdsmiljö
10072016 24.5.2016
  Viljeyttringar: 
Livstestamente och donationsvilja
10112016 10.10.2016
  Munhälsovård:
Munhälsovårdshandlingar
10132017 24.11.2017
  Utlåtanden och intyg (SV 6, SV 10, SV 67, SV 75 och SV 97) 10162017 11.12.2017
  Handlingar avsedda i mentalvårdslagen (MI och MII) 10172017 14.12.2017
  Hälso- och vårdplan 10032018 7.5.2018
  Köpta tjänster: Serviceanordnare och producenter funktionaliteter 10102018 19.6.2018
  Läkarutlåtande om körförmågan 10122018 27.8.2018
  Utlåtanden och intyg (SV 7) 10182018 9.11.2018
ESKO Kanta-osio / PPSHP Viljeyttringar: 
Livstestamente och donationsvilja
10122016 8.11.2016
Forsante / Valuecode Oy Skede 1*:
Vårdhandlingar (LÄÄ)
10052016 2.5.2016
GFS / CGI Suomi Oy Bilddiagnostikhandlingar 1012015 12.11.2015
  Viljeyttringar: 
Livstestamente och donationsvilja
10012017 5.1.2017
  Remiss-vårdrespons, bara remiss-funktionalitet 10142018 14.9.2018
  Köpta tjänster: Serviceanordnare funktionaliteter 10032019 12.4.2019
Lifecare / Tieto Suomi Oy Munhälsovård:
Munhälsovårdshandlingar
10082017 26.4.2017
Lifecare Lomakepalvelu / Tieto Suomi Oy Utlåtanden och intyg (SV 6, SV 10, SV 67, SV 75 och SV 97) 10072018 18.9.2018
Mediatri / Mediconsult Oyj Anslutning av privat hälso- och sjukvård (kompletterande testning, skede 1*) 10042016 2.5.2016
  Laboratoriehandlingar (kompletterande testning, skede 1*) 10192016 21.12.2016
  Viljeyttringar:
Livstestamente och donationsvilja
10122017 23.10.2017
  Munhälsovård:
Munhälsovårdshandlingar
10142017 24.11.2017
  Bilddiagnostikhandlingar 10042018 7.5.2018
  Utlåtanden och intyg (SV 6, SV 10, SV 67, SV 75 och SV 97) 10052018 17.5.2018
  Handlingar avsedda i mentalvårdslagen (MI och MII) 10062018 24.5.2018
Multilab / Mylab Oy Laboratoriehandlingar 10192018 26.10.2018
Navitas / Elisa Appelsiini Skede 1*:
Vaccinationshandlingar
10132016 11.11.2016
  Viljeyttringar:
Livstestamente och donationsvilja
10102017 22.5.2017
Pegasos / CGI Suomi Oy Viljeyttringar: 
Livstestamente och donationsvilja
10042017 31.1.2017
  Köpta tjänster: Serviceanordnare funktionaliteter 10162018 11.9.2018
  Remiss-vårdrespons 10082018 16.11.2018
  Köpta tjänster: Serviceproducenter funktionaliteter 10202018 18.12.2018
PSOP / Digia Finland Oy Köpta tjänster: Handlingar som gäller fullmakt för köpta tjänster 10192017 28.12.2017
SoftMedic / CGI Oy Skede 1*: 
Servicehändelse- och vårdhandlingar samt hantering av samtycken i privat hälsovårdsmiljö
10022016 9.2.2016
  Viljeyttringar: 
Livstestamente och donationsvilja
10172016 14.12.2016
Tamlab / Fimlab Laboratoriot Oy Skede 1*:
Laboratoriehandlingar
10052017 30.1.2017
UNA lomakesovellus / Solidabis Oy Utlåtanden och intyg (SV 6, SV 10, SV 67, SV 75 och SV 97)
Läkarutlåtande om körförmågan
Handlingar avsedda i mentalvårdslagen (MI och MII)
10152018 6.9.2018
  Utlåtanden och intyg (SV 7) 10022019 30.4.2019
Uranus / CGI Suomi Oy Viljeyttringar: 
Livstestamente och donationsvilja
10162016 30.11.2016
  Remiss-vårdrespons 10022018 27.2.2018
  Köpta tjänster: Serviceanordnare och producenter funktionaliteter 10112018 4.7.2018
WinHIT / In Net Oy Munhälsovård:
Munhälsovårdshandlingar
10092017 27.4.2017

Klientdataarkivet för socialvården

System/Leverantör Testningens innehåll Utlåtandenummer Datum
Abilita Sosiaalihuolto/Socialvård / Abilita Oy Ab Skede 1: Anslutande system 30012018 17.4.2018
Effica/Lifecare Sosiaalihuolto / Tieto Healthcare & Welfare Oy Skede 1: Lagrande system 30022018 18.5.2018
eRA / Atostek Oy Skede 1: Anslutande system 30042018 29.10.2018
SofiaCRM / Netproce Oy Skede 1: Anslutande system 30032018 16.8.2018
Vasara / Apotti Oy Skede 1: datalevererande applikation eller tjänst 30012019 21.1.2019
X-Migrator / Avaintec Oy Skede 1: datalevererande applikation eller tjänst 30052018 3.12.2018

Arkivet över bildmaterial

System/Leverantör Testningens innehåll Utlåtandenummer Datum
NeaLink / Neagen Oy Arkivering av bildmaterial: radiologi 40012018 8.6.2018
XDS Arkisto / CGI Oy Arkivering av bildmaterial: radiologi 40022018 29.8.2018

* 1) Social- och hälsovårdsministeriets förordning om riksomfattande informationstjänster inom hälso- och sjukvården (1257/2015). Obs! Testningarna har utförts med den gamla versionen av förordningen (2012/165) och enligt initiativet (THL/1416/3.03.00/2013).

* 2) innehåll:

  • arkivering, hantering av samtycken samt sökningar (arkivets basfunktionaliteter)
  • diagnoser
  • risker
  • åtgärder
  • vaccination
  • fysiologiska mätningar
  • bilddiagnostik (begäran-undersökning-utlåtande)
  • laboratorieresultat

Certifiering är en process genom vilken det verifieras att informationssystemen uppfyller de väsentliga kraven. Certifieringen gäller både informationssystem som ansluter sig till Kanta-tjänsterna och Kanta-förmedlingstjänsterna.

Som ett led i certifieringen utförs samtestning med FPA:s Kanta-tjänster och auditering av informationssäkerheten tillsammans med ett bedömningsorgan som godkänts av Kommunikationsverket. Efter godkänd certifiering får systemet eller förmedlingstjänsten ett överensstämmelseintyg i enlighet med klientuppgiftslagen. Alla system som ansluts till Kanta-tjänsterna måste ha ett sådant intyg.

Valvira upprätthåller ett register över informationssystem som överensstämmer med kraven. Kontakt astl-asiat@valvira.fi.

Sidan har uppdaterats 20.05.2019