Verifiering av informationen i det nationella coronavaccinationsintyget

Verifiering av informationen i det nationella coronavaccinationsintyget

Specifikationerna för avkodning av informationen i det nationella coronavaccinationsintyget samt behövliga signeringscertifikat och testfiler finns på denna sida.

Den som verifierar intyget kan läsa informationen i den maskinläsbara Aztec-koden med hjälp av en verifieringsapplikation. Med digital ECDSA-signering av den avlästa informationen kan man kontrollera att informationen är korrekt och på grundval av detta fastställa att personen har vaccinerats mot corona.

Med utgångspunkt i anvisningarna på denna sida går det att skapa en verifieringsapplikation. FPA:s Kanta-tjänster tar inte fram någon verifieringsapplikation. 

Vilka uppgifter innehåller den maskinläsbara koden?

Den maskinläsbara Aztec-koden i det nationella coronavaccinationsintyget innehåller datafält som kopplar intyget till en person (personuppgifter), uppgifter om coronavaccinationen samt metadata för utförande av verifieringsprocessen och identifiering av intyget.

  • Personuppgifter.
  • Uppgifter om det givna coronavaccinet, som specificerar vilka coronavaccin personen fått.
  • Metadata för verifiering av informationen och identifiering av intyget.

Teknisk specifikation för verifiering av informationen i det nationella coronavaccinationsintyget

I dokumentet specificeras processen för verifiering av informationen samt den tekniska specifikationen för läsning av informationen. Specifikationsdokumentet är på engelska.

Testintyg för det nationella coronavaccinationsintyget och publikt signeringscertifikat

Det nationella coronavaccinationsintyget är inte kompatibelt med certifieringsprocessen för covid-19-intyg enligt EU-specifikationerna.

Läs mer om specifikationerna för coronaintyg:

Mer information

Sidan har uppdaterats 7.6.2023