Kanta-kundtesttjänsten

Kanta-kundtesttjänsten

Kanta- kundtesttjänsten är avsedd för dem som levererar informationssystem som ska anslutas till Kanta-tjänsterna samt för organisationer och apotek som fungerar som kundtestare av dessa. Kanta-kundtesttjänsten är inte avsedd att användas för utbildning av systemleverantörer.

Systemleverantörer som anslutit sig till Kanta-kundtesttjänsten och dessas kundtestarorganisationer kan testa sina systems funktionaliteter under produktionsliknande förhållanden mot Receptcentret, Klientdataarkivet för socialvården, Patientdataarkivet och informationshanteringstjänsten samt Arkivet över bildmaterial innan informationssystemet certifieras i ett senare skede av produktutvecklingen. Även samtestningen av system sker i Kanta-testtjänsten.

Tjänsten Datalagret för egna uppgifter på Mina Kanta-sidor har en egen separat kundtestmiljö som används vid godkännandetestning av applikationer som ansluts till tjänsten. Anvisningar om godkännandetestning för Datalagret för egna uppgifter.

Uppgifter som visas på Mina Kanta-sidor

I dokumenten om Mina Kanta-sidor klargörs hur de uppgifter som sparats i kundtestet syns på Mina Kanta-sidor.

(Materialet finns endast att få på finska.)

Samtestning av systemen

Vid samtestning testas Kanta-tjänsternas funktionalitet systematiskt mellan Kanta-kundtesttjänsten och patientdata-, klientdata- eller apotekssystemet för att verifiera systemens interoperabilitet. Samtestningen utgör också en del av certifieringen av patientdata- och apotekssystemen, vilken är en förutsättning för att systemen ska kunna tas i produktionsanvändning.

FPA gör upp tidtabellen för testning av systemen, planerar de testkedjor som ska genomföras samt koordinerar och övervakar hur testningen framskrider. Vart och ett av systemen testas av tillverkaren av systemet och en kundorganisation som tillverkaren utser.

Deltagande i samtestningen förutsätter att systemet har klarat på förhand fastställda test och att tillverkaren av systemet förbinder sig att genomföra samtestningen enligt en gemensam tidtabell och plan.

Kontaktuppgifter

Kanta-tjänsterna betjänar i frågor som gäller anslutning till kundtesttjänsten på adressen: kanta@kanta.fi.

Anmälan till samtestning och andra frågor om samtestning: yhteistestaus@kanta.fi

Sidan har uppdaterats 19.02.2019