Kommentarer till definitionerna

Kommentarer till definitionerna

Kanta-tjänster ber om kommentarer av de nya och ändrade definitionerna i Kanta-tjänsterna.

Målet med kommentarsrundorna är att säkerställa definitionernas kvalitet och användbarhet i informationssystemen. 

De pågående kommentarsrundorna har publicerats på den finskspråkiga sidan Määrittelyjen kommentointi
 

Sidan har uppdaterats 13.12.2023