Innehållspublicerare

Välj publiceringsår:

Meddelanden

23/06/2022, Meddelande

EU:s covidintyg får fortsätta beviljas fram till den 30 juni 2023

Genom EU:s nya förordning förlängs användningen av EU:s digitala covidintyg med ett år till den 30 juni 2023. Avsikten är att garantera fri rörlighet inom EU även om coronaläget skulle bli sämre. Resenärer måste fortfarande ta reda på om det land dit de reser kräver covidintyg för att komma in i landet eller för att använda tjänster.

09/06/2022, Meddelande

Större utbud på Kanta-tjänsternas material för sekundär användning

Sedan 1.1.2021 har det varit möjligt att ansöka om tillstånd för sekundär användning av social- och hälsovårdsuppgifter i Kanta-tjänsterna. Utbudet på material som är tillgängliga för sekundär användning, dvs. bland annat för vetenskaplig forskning breddades avsevärt våren 2022.

17/05/2022, Meddelande - Utvecklare

Felaktig anteckning vid bedömning av minderårigas beslutsförmåga orsakar problem i recept

Värdet 4 ”det är okänt om den minderåriga är beslutsförmögen, uppgifter lämnas inte till vårdnadshavarna” vid bedömning och anteckning av minderårigas beslutsförmåga orsakar problem vid expediering av recept. Enligt verksamhetsmodellen kan alternativet inte rekommenderas i samband med förskrivning eller förnyande av recept på läkemedel. Patientdataarkivet ska inte innehålla alternativ som valts som utgångsvärden i anslutning till bedömningen av minderårigas beslutsförmåga. Alternativen ska i stället beaktas av den som förskriver läkemedel.