Innehållspublicerare

Välj publiceringsår:

Meddelanden

09/12/2020, Meddelande - Vårdpersonal

Den nya stödmodellen för införandena utvecklas fortsättningsvis

Stödet för införandena utvecklas med beaktande av kundernas önskemål. I fortsättningen kan social- och hälsovårdsaktörer påbörja användningen för produktion flexiblare under införandeperioden, och de som utvidgar användningen har mer tid på sig att anmäla sig till perioden.

05/11/2020, Meddelande - Utvecklare

Kunduppgiftslagen går vidare till riksdagen för behandling

Enligt lagförslaget ska i framtiden inte bara patientuppgifter utan även klientuppgifter inom socialvården samt uppgifter om välbefinnande sparas i Kanta-tjänsterna. Dessutom ska utlämnandet av uppgifter inom social- och hälsovården ändras så att kundens så kallade allmänna samtycke slopas.

03/11/2020, Meddelande - Utvecklare

Ny handbok för socialvårdsaktörer som ansluter sig till Kanta

Handboken om Kanta-tjänster för aktörer inom socialvården sammanställer specifikationer och anvisningar med anknytning till de riksomfattande informationssystemtjänsterna. Handboken beskriver hanteringen av klientuppgifter och utnyttjandet av Kanta-tjänster inom socialvården.

06/10/2020, Meddelande - Vårdpersonal

Lagringen av covid-19-laboratorieresultat i Kanta bör förbättras 

Det är av avgörande vikt att snabbt reda ut misstankarna om covid-19-smitta. Hälso- och sjukvården bör tillsammans med myndigheterna göra sitt bästa för att situationen i Finland ska vara under kontroll så väl som möjligt. För att detta ska vara möjligt behövs aktuell information. Att lagra information som producerats inom hälso- och sjukvården i Kanta-tjänsterna gynnar alla.