Mötesmaterial 2019

Mötesmaterial 2019

Samarbetsmötet för systemleverantörer och frågetimmarna angående utvecklingen av olika Kanta-tjänster går på finska och även mötesmaterialet finns endast på finska.

Materialet (t.ex. föredragningslistorna, promemoriorna och lägesrapporterna) hittar du på den finskspråkiga versionen av denna sida.

Sidan har uppdaterats 24.04.2020