Öppen källkod

Öppen källkod

FPA publicerar källkoderna för Kanta CDA-API i tjänsten Github som öppen källkod.

Kanta CDA-API är en teknisk programvara som bland annat har följande funktionaliteter inom Kanta-tjänsterna:

  • skapa CDA-dokument från en objektmodell
  • läsa in dokument till en objektmodell
  • kompletterande funktionaliteter i samband med detta

Källkoden är offentlig 

Källkoden för Kanta CDA-API publiceras i tjänsten Github.

Licensen är Apache License v 2.0 och den ger möjlighet att även utnyttja källkoden för kommersiella tillämpningar (icke smittsam licens).

För vem är koden avsedd?

Leverantörer av apoteks- och patientdatasystem kan utnyttja programvaran i sina egna implementeringar, när de utvecklar Kanta-integrationer mot sina egna system.

Indirekt kan också aktörer som beställer systemen dra nytta av publiceringen, eftersom det blir lättare att uppnå interoperabilitet mellan systemen.

Varför är koden offentlig?

Om kod som FPA publicerat används vid implementeringen av system kan det underlätta koordineringen av FPA:s samtestning, eftersom de dokument som systemen producerar är enhetligare.

Dessutom kan FPA få förbättringsförslag och meddelanden om eventuella fel och utnyttja dem vid utvecklingen av systemen.

Kommer FPA att publicera ytterligare öppen källkod i framtiden?

Det är möjligt och sannolikt. Med hjälp av den första publiceringen finslipas också kodpubliceringstekniken och länkas bättre till FPA:s interna versionshanteringssystem för programvara.

Strävan är att göra det så lätt som möjligt att göra eventuella senare publiceringar, och denna möjlighet utnyttjas efter behov.

Sidan har uppdaterats 23.05.2019