Anmälan till samtestning

Anmälan till samtestning

Vid anmälan till samtestning ska systemleverantören lämna in THL:s systemblankett. Systemblanketten och mera information om certifiering finns på certifieringssidan (blankett: krav på funktionalitet -delen, Bilaga 4 (xls))

Samtestningsperioderna för samtestning av Recepttjänsten, Patientdataarkivet och Klientdataarkivet för socialvården finns i publiceringsplanen (pdf, på finska).

Samtestning av Recepttjänsten

Utöver de samtestningar som finns i publiceringsplanen ordnas samtestning som tar sikte på den första certifieringen av system som ännu inte har deltagit i samtestning av Recepttjänsten.

Vi ber er anmäla er till denna senast två månader före den planerade samtestningsperioden på adressen yhteistestaus@kanta.fi.

Samtestning av Patientdataarkivet

Samtestning av Patientdataarkivet ordnas enligt publiceringsplanen (pdf) och dessutom vid behov testning av innehållet i införandefas 1 för system som ännu inte har deltagit i samtestning av Patientdataarkivet. 

De användningsfall som ingår i samtestningskraven och patientdatasystemets användningsändamål ska vara genomförda och testade i leverantörens egen testning innan samtestningsperioden börjar. Beredskapen för samtestning ska bedömas på anmälningsblanketten nedan. Blanketten skickas in ifylld tillsammans med systemblanketten i samband med anmälan till samtestning.

Anmälan bör sändas senast två månader före den planerade samtestningsperioden till adressen yhteistestaus@kanta.fi.

I dokumentet Innehållet i samtestningar av Patientdataarkivet (xls) presenteras det datainnehåll i Patientdataarkivet som samtestas, testernas omfattning och testskeden. Därtill beskriver man i dokumentet sambanden mellan de olika innehållen och tips som underlättar skapande av innehåll samt planeringen av deras samtestning. Testfallen för samtestningen av Patientdataarkivet omfattar bastest för respektive innehåll. Innan samtestningen börjar kartlägger FPA tillsammans med systemleverantören den användarprofil/de användarprofiler som behövs vid samtestningen samt andra uppgifter som behövs för testningen. Så här säkerställer man att testinnehållet är vältäckande och att det riktas rätt.        

Samtestning av Klientdataarkivet för socialvården

Innan anmälan till samtestning ska systemleverantören på egen hand ha testat att klientdatasystemet fungerar med Klientdataarkivet för socialvården i FPA:s kundtestmiljö.

De följande samtestningsperioderna av Klientdataarkivet för socialvården ordnas på följande sätt:

Samtestningsperiod 3-8/2019 9/2019-4/2020 5-12/2020 1-6/2021 7-12/2021
Anmäla före den perioden, senast 2/2019 8/2019 4/2020 12/2020 6/2021

Vi ber er anmäla er till samtestning senast före den planerade samtestningsperioden på adressen yhteistestaus@kanta.fi.

Samtestningsberedskapen bedöms med anmälningsblanketten som finns nedan. Blanketten kan lämnas in ifylld antingen i samband med anmälan till samtestning eller efter det, innan den egentliga samtestningsperioden börjar.

Samtestning av Arkivet över bildmaterial

De följande samtestningsperioderna av Arkivet över bildmaterial ordnas på följande sätt:

Samtestningsperiod 3-10/2019 9/2019-4/2020
Anmäla före den perioden, senast 1/2019 8/2019

Beredskapen för samtestning ska bedömas på anmälningsblanketten nedan. Blanketten skickas in ifylld tillsammans med systemblanketten i samband med anmälan till samtestning. Kela ska samtidigt meddelas om den kundorganisation som ska delta i samtestningen.

System som deltar i samtestning

System som deltar i samtestning av Recepttjänsten

System / Leverantör, testningens innehåll, startdatum Testning mellan systemleverantören och FPA Testning mellan kundtestarorganisation och FPA Korskontroll

DomaCare Medi / Invian Oy, Förbud mot att lämna ut recept, 20.2.2018

Pågående Testas inte Testas inte

System som deltar i samtestning av Patientdataarkivet

System / Leverantör, testningens innehåll, startdatum Testning mellan systemleverantören och FPA Testning mellan kundtestarorganisation och FPA Korskontroll
Abilita / Abilita Oy Ab, Hälso- och vårdplan, 14.12.2018 Pågående Testas inte Testas inte
AssisDent / Entteri Oy, Utlåtanden och intyg (SV 6, SV 7 och SV 67), 27.10.2017 Pågående Testas inte Testas inte
AssisDent / Entteri Oy, Hälso- och vårdplan, 31.1.2018 Pågående Testas inte Testas inte
AssisDent / Entteri Oy, Remiss-vårdrespons, 6.2.2018 Pågående Testas inte Testas inte
AssisDent / Entteri Oy, Munhälsovård: Skede 2, 5.11.2018 Pågående Testas inte Inte påbörjat
eRA / Atostek Oy, Munhälsovård: Skede 2, 5.11.2018 Slutförd Testas inte Inte påbörjat
eRA / Atostek Oy, Optometri, 12.2.2019 Slutförd Slutförd Slutförd
eRA / Atostek Oy, Uppgraderingen av specifikationsversionen 2014-2016, 29.5.2019 Pågående Inte påbörjat Inte påbörjat
Lifecare / Tieto Finland Oyj, Remiss-vårdrespons, 6.8.2018 Pågående Testas inte Testas inte
Lifecare / Tieto Finland Oyj, Handlingar avsedda i mentalvårdslagen (MI, MII), 29.4.2019 Pågående Testas inte Inte påbörjat
Lifecare / Tieto Finland Oyj, Munhälsovård: Skede 2, 5.6.2019 Pågående Testas inte Testas inte
NeaRIS / Neagen Oy, Uppgraderingen av specifikationsversionen 2014-2016 (Bilddiagnostikhandlingar), 28.5.2019 Pågående Inte påbörjat Inte påbörjat
OneClinic Care / OneClinic Oy, Arkivets grundfunktionalitet, Viljeyttringar, 1.12.2017 Pågående Inte påbörjat Inte påbörjat
Pegasos / CGI Oy, Bilddiagnostikhandlingar, 7.3.2019 Pågående Testas inte Testas inte
Softmedic / CGI Oy, Utlåtanden och intyg (SV 6 och SV 7), 10.4.2017 Pågående Testas inte Testas inte
Uranus / CGI Oy och Commit RIS / Commit Oy, Bilddiagnostikhandlingar, 12.2.2019 Pågående Inte påbörjat Inte påbörjat
WinHit / In Net Oy, Munhälsovård: Skede 2, 5.11.2018 Pågående Testas inte Inte påbörjat

System som deltar i samtestning av Klientdataarkivet för socialvården

System / Leverantör, testningens innehåll, startdatum Testning mellan systemleverantören och FPA Testning mellan kundtestarorganisation och FPA Korskontroll
Epic / Epic Helsinki Oy, Skede I: läsande system, 6.5.2019 Pågående Testas inte Testas inte

System som deltar i samtestning av Arkivet över bildmaterial

System / Leverantör, testningens innehåll, startdatum Testning mellan systemleverantören och FPA Testning mellan kundtestarorganisation och FPA Korskontroll
eRA / Atostek Oy, Arkivering av bildmaterial, 2019 Inte påbörjat Inte påbörjat Inte påbörjat

Sidan har uppdaterats 14.06.2019