Innehållspresentatör

Uppdateringsarbeten i Kanta-tjänsterna 06.–07.05.2019

Servicemeddelande - Medborgare Skrivet 23.04.2019 Alla servicemeddelanden

I Kanta-tjänsterna kommer att utföras uppdateringsarbeten som förbättrar funktionalitet 06.–07.05.2019:

Begynnelsetid: 06.05. kl. 23.00
Avslutningstid: 07.05. kl. 02.00

Påverkan: Uppdateringsarbeten kan orsaka några kortvariga avbrott i Kanta-tjänsterna.

Vi beklagar de eventuella olägenheter som ändringsarbeten kan medföra.

FPA:s Kanta-tjänster

Närmare uppgifter:
tekninentuki@kanta.fi