Innehållspresentatör

Vi förbättrar Kanta-tjänsterna: Recepttjänstens operativsystem uppdateras natten 24.5–25.5.2019 kl. 23.00-07.00

Servicemeddelande - Medborgare Skrivet 10.05.2019 Alla servicemeddelanden

Arbetet utförs under natten. På så sätt vill vi minimera eventuella olägenheter för våra kunder.

Starttidpunkt: 24.05 kl. 23.00
Sluttidpunkt: 25.05 kl. 07.00
Inverkan: Uppdateringen kan orsaka flera cirka 25 minuter långa avbrott i tjänsten under natten. Under det eventuella avbrottet kan Recepttjänsten inte användas. Då kan medborgarna inte heller se sina receptuppgifter på Mina Kanta-sidor.
 
Vi beklagar de eventuella olägenheter som ändringsarbetena medför.
 
FPA:s Kanta-tjänster
 
Mer information:
tekninentuki@kanta.fi