Stöd för utveckling

Stöd för utveckling

Klientdataarkivet för socialvården – stöd för utveckling av informationssystem

Frågetimmar för informationssystemleverantörer

Frågetimmarna kommer att ordnas regelbundet och vid dem går man igenom frågor som rör specifikationer, systemutveckling och arkivanslutningar. Av de behandlade frågorna och svaren (pdf, endast på finska) görs ett sammandrag som läggs ut på kanta.fi. I frågetimmarna kan också vara information om aktuella frågor.

Frågor till frågetimmen ska skickas till kantakehitys@kanta.fi en vecka före frågetimmen och förses med rubriken "Sos-kyselytunti <datumet> - subjekt".

Frågetimmarna 2019

Lämna frågor senast en vecka innan frågestunden.

  • ons 23.1. klo 13-15
  • ons 20.3. klo 13-15
  • ons 22.5. klo 13-15
  • ons 18.9. klo 13-15
  • ons 11.12. klo 13-15

Du kan anmäla dig till sändlistan för frågetimmarna via e-post till kantakehitys@kanta.fi, skriv som rubrik "Sos-kyselytunti  - ilmoittautuminen". Frågetimmarna ordnas som Skype-möten och separat inbjudan till dem skickas ut.

Förberedande möten inför ibruktagandet, för systemleverantörer

Förberedande möten för informationssystemleverantörer ordnas 2–3 gånger per år. Till mötena kallas de systemleverantörer som på basis av kundtestningen är redo att inleda samtestning under följande samtestningsperiod. Vid behov kan man dessutom komma överens om möten med enskilda leverantörer cirka två månader före det planerade ibruktagandet.

Samtestningsperiod 3-8/2019 9/2019-4/2020 5-12/2020 1-6/2021 7-12/2021
Anmälan före periodens start, senast 2/2019 8/2019 4/2020 12/2020 6/2021
Förberedande möten inför ibruktagandet, för systemleverantörer tors 14.2. kl 9-11 anmäls senare anmäls senare anmäls senare anmäls senare

Förberedande möten inför ibruktagandet, för socialvårdsorganisationer

För socialvårdsorganisationer som tar i bruk Klientdataarkivet för socialvården ordnas två gånger per år förberedande möten, i vilka systemleverantören deltar tillsammans med sin kund. Det viktigaste vid mötena är att stödja socialvårdsorganisationerna vid ibruktagandet av Klientdataarkivet för socialvården.

Mer information om tidsplanen för ibruktagandet och om de förberedande mötena finns på webbplatsen för informationshantering inom socialvården.

Samarbetsmöten för leverantörer

Samarbetsmötena för leverantörer är avsedda för leverantörer av informationssystem. Vid mötena går man igenom aktuella frågor och framtidsutsikter i samband med Kanta-tjänsterna. Mötena ordnas fem gånger per år och kallelse till mötena skickas till de sakkunniga hos systemleverantörerna som har meddelat sina kontaktuppgifter till kantakehitys@kanta.fi med tanke på mötena.

Sidan har uppdaterats 31.07.2019