Partsinformation i Kanta-meddelandetrafiken

Partsinformation i Kanta-meddelandetrafiken

Dokumentet om partsinformation i Kanta-meddelandetrafiken (Osapuolitiedot Kanta-sanomaliikenteessä, på finska) preciserar och delvis ändrar specifikationerna för HL7-meddelandetrafiken (HL7 Finlands rekommendation om införande av V3-meddelanden).

Närmare information om specifikationerna samt specifikationsdokumenten finns på den finskspråkiga sidan.

Sidan har uppdaterats 24.03.2022