Chatbot-upotus

Vad betyder termerna?

Nuori katsoo puhelinta

Vad betyder termerna?

På sidan har vi sammanställt termer som ofta används i samband med Kanta-tjänsterna.

Vårdnadshavare

Med vårdnadshavare avses den eller de personer som ansvarar för vårdnaden av en minderårig. En förälder eller föräldrarna är oftast vårdnadshavare, men också någon annan person kan ha förordnats till din vårdnadshavare. 

Vårdnadshavaren ska säkerställa att barnet har en trygg uppväxtmiljö och balanserad utveckling, och dessutom är vårdnadshavaren berättigad och skyldig att vara med om att fatta beslut som gäller barnet.

Kanta-tjänsterna

MittKanta hör till Kanta-tjänsterna. I MittKanta kan du se dina egna hälso- och sjukvårdsuppgifter och så småningom också dina socialvårdsuppgifter. Till Kanta-tjänsterna hör också webbtjänster som bara personalen inom social- och hälsovården kan använda. En läkare kan till exempel skicka en patients recept till apoteket med hjälp av Kanta-tjänsterna.

MittKanta

MittKanta är en webbtjänst där du hittar dina egna hälso- och sjukvårdsuppgifter och läkemedelsrecept, och så småningom också dina socialvårdsuppgifter. Varje gång du besöker social- och hälsovården visas uppgifterna om ditt besök i MittKanta.

Endast du själv, den personal som vårdar dig och i vissa fall dina vårdnadshavare kan se uppgifterna i MittKanta.

Beslutskapacitet

Beslutskapaciteten betyder att en ung person kan besluta om ärenden som gäller hans eller hennes hälsa ensam utan vårdnadshavarens hjälp. Beslutskapaciteten bedöms alltid av en läkare, hälsovårdare eller någon annan hälso- och sjukvårdsutbildad person. Även inom socialvården bedömer yrkespersoner din utvecklingsnivå.

Bedömningen görs separat för varje besök, eftersom de ärenden som ska skötas eller vetskapen om situationen kan ändras mellan besöken.

Recept

Med recept avses i detta sammanhang en läkemedelsförskrivning som skrivits av en läkare, tandläkare eller sjukskötare. Många läkemedel får man endast med recept från apoteket. I ett läkemedelsrecept ingår anvisningar till patienten om användningen av läkemedlet.

Förnyande av recept

Receptet har skrivits för en viss läkemedelsmängd och gäller för en viss tidsperiod, vanligtvis 2 år, under vilken patienten får det läkemedel som nämnts i receptet från apoteket antingen på en gång eller i delar. 

När alla ordinerade läkemedel har tagits ut eller receptets giltighetstid har gått ut, kan man be läkaren förnya receptet. Läkaren bedömer om det finns behov för användning av läkemedlet och förnyande av receptet.

Yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården

Med en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården avses till exempel en läkare, tandläkare, sjukskötare, skolhälsovårdare och psykolog.

En yrkesutbildad person inom socialvården kan till exempel vara en socialarbetare, en socialhandledare eller en familjearbetare.

Välfärdsområde

Välfärdsområdena organiserar i huvudsak de offentliga social- och hälsovårdstjänsterna i Finland. Till exempel hälsocentralstjänster och skolhälsovård är vanligtvis välfärdsområdenas tjänster. Välfärdsområdena ordnar inte privata hälso- och socialvårdstjänster. I vissa fall kan välfärdsområdet ändå överföra till exempel en tjänst som tillhandahålls vid en hälsovårdscentral till den privata social- och hälsovården.

Sidan har uppdaterats 28.6.2023