Hälsouppgifter

Hälsouppgifter

Jag har besökt min egen hälsocentral. Varför ser jag inga uppgifter om besöket i Mina Kanta-sidorna?                    

 • Vänligen kolla om din egen hälso- och sjukvårdsenhet redan har anslutit sig till Patientdataarkivet och börjat lagra patientuppgifter i arkivet.
 • I regel lagras inte gamla uppgifter i arkivet, dvs. de patientuppgifter som visas i tjänsten Mina Kanta-sidor visas från och med det datum när hälso- och sjukvårdsenheten har börjat använda det elektroniska patientdataarkivet.
 • Kanta-tjänsterna utvecklas och nya egenskaper tas i bruk stegvis. Alla nya patientuppgifter lagras inte i arkivet med en gång.
 • Om inga uppgifter syns kan det bero på att man ännu inte hunnit godkänna och arkivera uppgifterna. Patientuppgifterna arkiveras i Kanta-tjänsterna med en viss fördröjning. Hur lång fördröjningen är varierar beroende på organisation för organisationer har sina egna processer. Att skriva ut läkardiktamen och acceptera patientdokument exempelvis kräver sin tid.
 • Om du har besökt sådan hälso- och sjukvårdsenhet som redan använder Patientdataarkivet men uppgifterna om ditt besök inte visas inom skälig tid i Mina Kanta-sidor kan du be om närmare information från hälso- och sjukvården.

Varför ser jag inte mina laboratoriesvar i Mina Kanta-sidor?                  

 • Vänligen kolla om din egen hälso- och sjukvårdsenhet redan har anslutit sig till Patientdataarkivet och börjat lagra patientuppgifter i arkivet.
 • Kanta-tjänsterna utvecklas och nya egenskaper tas i bruk stegvis. Alla nya patientuppgifter lagras inte i arkivet med en gång. Några hälso- och sjukvårdsenheter har exempelvis inte ännu börjat överföra laboratoriesvar till arkivet.
 • I regel lagras inte gamla uppgifter i arkivet, dvs. de patientuppgifter som visas i tjänsten Mina Kanta-sidor visas från och med det datum när hälso- och sjukvårdsenheten har börjat använda det elektroniska patientdataarkivet.
 • Laboratoriesvar och utlåtanden om röntgenundersökningar visas i Mina Kanta-sidor i delen Undersökningar. Om resultaten inte finns under det datum när undersökningen gjorts, kan du kolla om resultaten finns under något annat datum. Du kan också ordna besöken efter när uppgifterna i undersökningarna senast ändrats.
  • Om en laboratorieundersökning beställts med långtidsremiss, kan det hända att alla resultat finns på det datum då remissen skrevs. Det kan vara mycket länge sedan, så därför ska du också kolla äldre datum på Mina Kanta-sidor. Om långtidsremissen har skrivits innan hälsovårdsenheten anslöt sig till Patientdataarkivet kan det hända att resultaten ännu inte är arkiverade. I så fall måste långtidsremissen skrivas på nytt hos hälso- och sjukvården.
 • Patientuppgifterna arkiveras i Kanta-tjänsterna med en viss fördröjning. Hur lång fördröjningen är varierar beroende på organisation.
 • Det är också möjligt att läkaren vill gå igenom svaren tillsammans med patienten innan de visas på Mina Kanta-sidor.
 • Om du har besökt sådan hälso- och sjukvårdsenhet som redan använder patientdataarkivet men uppgifterna om ditt besök inte visas inom skälig tid i Mina Kanta-sidor kan du be om närmare information från hälso- och sjukvården.

Ser jag i Mina Kanta-tjänsten uppgifter om mig sedan många år tillbaka?                     

 • Uppgifter om dig visas i Mina Kanta-sidor efter att den hälso- och sjukvårdsenhet där du vårdats har anslutit sig till Patientdataarkivet och börjat lagra dit patientuppgifter.
 • Gamla uppgifter lagras inte i Patientdataarkivet, dvs. de patientuppgifter som visas i tjänsten Mina Kanta-sidor visas från och med det datum när hälso- och sjukvårdsenheten har börjat använda det elektroniska patientdataarkivet.

Ser jag mina vaccineringsuppgifter i Mina Kanta-sidor? 

 • Du kan se dina vaccineringsuppgifter i Mina Kanta-sidor efter att man i hälsovården börjar lagra vaccineringsuppgifter i Patientdataarkivet. Exakt tidpunkt kan ännu inte ges.
 • Du kan fråga dina vaccineringsuppgifter från hälsovården.

I Mina Kanta-sidorna ser jag mitt besök i hälsovården på en viss tidpunkt. När jag klickar på datumet, visas emellertid inga uppgifter. Varför?           

 • Genom att klicka på datumet för ditt besök / din vårdperiod kan du läsa de uppgifter om besöket som har lagrats i Patientdataarkivet. Om inga uppgifter syns kan det bero på att man ännu inte hunnit godkänna och arkivera uppgifterna. Patientuppgifterna arkiveras i Kanta-tjänsterna med en viss fördröjning. Hur lång fördröjningen är varierar beroende på organisation för organisationer har sina egna processer. Att skriva ut läkardiktamen och acceptera patientdokument exempelvis kräver sin tid. Uppgifterna syns på Mina Kanta-sidorna först när de verkligen är lagrade i Patientdataarkivet.
 • Om det syns ett besök eller en vårdperiod i Mina Kanta-sidorna betyder det att ditt ärende har behandlats i hälso- och sjukvården. Besöksanteckning som inte innehåller några uppgifter kan anknyta t.ex. till en tidsbeställning eller en remiss som är emottagen av hälso- och sjukvårdsenheten.  Enheten har då inte gjort någon närmare anteckning. Om du vill ha mer information om vad som anteckningen gäller kan du fråga om detta från den hälso- och sjukvårdsenhet där du vårdats.
 • När det gäller undersökningsresultat, är det också möjligt att läkaren vill gå igenom svaren tillsammans med patienten innan de visas på Mina Kanta-sidor.

Hur får jag mina uppgifter i Mina Kanta-sidor rättade?  

 • Mina Kanta-tjänsten har inte något eget datalager. Tjänsten kan bara visa de uppgifter som man i hälso- och sjukvården lagrat i Patientdataarkivet.
 • För att få felaktiga uppgifter rättade ska man kontakta den hälso- och sjukvårdsenhet eller det apotek där felet har skett. Du kan till exempel be att den dataskyddsansvariga reder ut saken. FPA gör inga ändringar eller rättelser.

Sidan har uppdaterats 11.06.2018