Recept

Recept

Allmänt

Var kan jag se mina recept?                          

 • En länk till inloggningen i tjänsten finns på förstasidan av www.kanta.fi/sv/  under Mina Kanta-sidor. Du identifierar dig i tjänsten med ett elektroniskt identitetskort, med bankkoder eller med mobilcertifikat.
 • Om du har fått läkemedelsrecept visas de i menyn till vänster under Recept.
 • Kontakta Kanta-tjänstens tekniska support tekninentuki@kanta.fi (tfn 020 634 7787) om du har problem med att logga in eller med att använda Mina Kanta-sidor.
 • Om du inte använder Mina Kanta-sidor, kan du be att få en sammanställning av recept på apoteket eller hos hälso- och sjukvården.

Hur använder jag recept?  

 • När en läkemedelförskrivare ordinerar dig medicin skriver han eller hon ut ett recept på den. Receptet sparas i Receptcentret. Du får en patientanvisning på papper med namnet på de mediciner som du ordinerats och doseringsanvisningar.
 • Apoteket tittar efter i Receptcentret vilka mediciner du har ordinerats och lämnar ut medicinerna. Om du visar upp patientanvisningen går expedieringen snabbare. Om du inte har patientanvisningen med dig får du din medicin genom att visa upp FPA-kortet.
 • Läs mer om detta på förstasidan av kanta.fi/sv/ under Anvisningar.

Var och hur kan jag få en sammanställning av recepten?                     

 • Man kan skriva ut en sammanställning via Mina Kanta-sidor.
 • Man kan be att få en sammanställning på apoteket t.ex. i samband med läkemedelsinköp eller hos hälso- och sjukvården.
 • I sammanställningen syns alla dina recept, uppgifter om hur mycket medicin som finns kvar att ta ut och hur länge receptet är giltigt.

Hur kan jag förnya ett recept?                      

 • Du kan be att få ditt recept förnyat på hälso- och sjukvårdsenheten.
 • Du kan även begära att få ett recept förnyat via apoteket  Apoteket kan skicka begäran om förnyelse till sådana verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården som tar emot begäranden. Alla hälso- och sjukvårdsenheter tar inte emot dem.
 • Via Mina Kanta-sidor kan du själv skicka en begäran till hälsovården att få receptet förnyat.

Hur vet jag när mitt recept har förnyats?

 • När du bett att få ditt recept förnyat får du veta per sms att receptet förnyats om du har uppgett ditt telefonnummer.
 • Det förnyade receptet visas i Mina Kanta-sidor.
 • Du kan också gå till apoteket eller hälso- och sjukvården och fråga om receptet förnyats.
 • Om din begäran om förnyelse av receptet avslås meddelar hälso- och sjukvården dig per sms om du uppgett ditt telefonnummer. Vill du inte bli informerad per sms, informerar hälso- och sjukvårdsenheten dig på något annat sätt.

6. Hur kan jag få ett sms om att receptet har förnyats?      

 • Ett textmeddelande om att receptet har förnyats kan skickas till dig om du har uppgett ditt telefonnummer.
 • Om t.ex. ett pappersrecept har utbytts mot ett elektroniskt recept, är det från den elektroniska recepttjänstens synpunkt fråga om att skriva ut ett helt nytt recept, inte om en förnyelse. Om läkaren skriver ut ett nytt recept till dig, får du då inte textmeddelandet.
 • Telefonnummer antecknas i förnyelsebegäran inom hälso- och sjukvården eller på apoteket när du gör begäran. Om telefonnumret inte har antecknats i begäran eller om det har antecknats felaktigt, får du inte textmeddelandet.

Varför har jag fått textmeddelanden om förnyade recept som inte är mina?                

 • Meddelandet om att receptet har förnyats skickas till det nummer som patienten gett i samband med begäran om förnyelse vid en hälso- och sjukvårdsenhet eller på apoteket.
 • Får du ett textmeddelande som inte hör till dig, har man vid en hälso- och sjukvårdsenhet eller på apoteket antecknat någons telefonnummer felaktigt. Detta är beklagligt, men innehållet i meddelandet är dock alltid sådant att det aldrig avslöjar några personliga uppgifter.

Vilka dokument ska jag ha med mig när jag åker utomlands?                  

 • De dokument som du behöver är beroende av om du reser till ett Schengenland och av destinationslandets lag- och tullbestämmelser. Läs mer om detta under Anvisningar.
 • Där finns följande information: Recept med på utlandsresan.

Vem har rätt att se mina elektroniska uppgifter?             

 • I behandlingssituationer har den behandlande läkaren rätt att utan patientens särskilda samtycke gå in i receptcentret och se de läkemedelsrecept som han eller hon själv skrivit ut till patienten samt expeditionsuppgifterna.
 • I samband med brådskande vård (8 § i patientlagen) har den behandlande läkaren rätt att se en patients läkemedelsrecept med expeditionsuppgifter utan patientens samtycke.
 • I andra situationer behöver den behandlande läkaren eller sjukskötaren från fall till fall antingen patientens muntliga eller skriftliga samtycke för att ta del av patientens uppgifter i receptcentret. Ett muntligt samtycke av patienten för åtkomst till alla hans eller hennes uppgifter i receptcentret kan man begära på flera olika sätt, antingen på mottagningen, per telefon eller via en tillförlitlig elektronisk servicekanal.
 • På apoteket kan en farmaceut eller provisor se dina elektroniska recept när du hämtar ut mediciner på apoteket.
 • På eget initiativ eller av nyfikenhet får man inte gå in och se andras uppgifter.  Om detta i alla fall sker blir den som tagit del av uppgifterna upptäckt. Detta därför att alla loggar in i systemet med personliga koder och alltid när någon ser på uppgifter i receptcentret lämnar det spår efter sig.
 • Närmare information om datasäkerhet får du när du går till förstasidan: Kanta -> Informationssäkerhet

Hur kan jag förhindra att mina receptuppgifter syns vid hälso- och sjukvården eller på apoteket?   

 • Du kan förhindra att dina recept visas på apotek och inom hälso- och sjukvården genom att meddela ett förbud mot utlämnade. Det kan du göra antingen på en enhet inom hälso- och sjukvården eller på Mina Kanta-sidor, under rubriken Samtycken och förbud. Trots förbuden kan läkaren alltid se de läkemedelsrecept som han eller hon själv skrivit ut till patienten.
 • Ytterligare, om läkaren ordinerar patienten HCI-läkemedel eller narkotiska läkemedel, ser han eller hon, även om patienten gett förbud, uppgifterna om patientens HCI-läkemedel eller narkotiska läkemedel.
 • Förbjuder du att dina recept visas, ska du då vid apoteksbesök ha med dig patientanvisningen eller sammanställningen av dina recept. Utan dem kan apoteket inte lämna ut mediciner till dig.

Att sköta ärenden för någon annans räkning

Kan någon sköta ärenden som gäller mina recept för min räkning?          

 • För att någon annan ska kunna hämta ut dina mediciner på apoteket måste han eller hon ha med sig din patientanvisning eller ditt FPA-kort. Om personen hämtar ut en medicin med FPA-kortet ska han eller hon känna till uppgifterna om medicinen. Med dem kan personen i fråga intyga sin rätt att få hämta ut din medicin. I andra frågor som gäller skötseln av ärenden i samband med recept behövs ett skriftligt samtycke som är undertecknat av dig.
 • Det är inte möjligt att hämta ut läkemedel med ett elektroniskt recept på ett apotek i ett annat europeiskt land för en annan persons räkning.
 • Med ett skriftligt samtycke kan en annan person för din räkning
  • utreda din medicinering
  • begära en sammanställning över dina mediciner
  • begära att ett recept makuleras när du inte längre behöver medicinen
  • begära att ett recept förnyas.
 • Samtyckesblanketter fås på hälso- och sjukvårdsenheter, på alla apotek och på FPA-byråerna.
 • Mer information om vad som gäller för skötseln av ärenden för någon annans räkning.

Jag är intressebevakare. Kan jag med mina bankkoder se också min huvudmans recept?                    

 • Det är inte möjligt att se uppgifter om en annan person i Mina Kanta-sidorna även om du var intressebevakare för denne.
 • För att kunna sköta huvudmannens ekonomiska ärenden beviljar banken intressebevakaren bankkoder på så sätt att intressebevakaren identifieras med sin egen personbeteckning, men bankkoderna ger honom eller henne rätt att använda huvudmannens konto/konton. Då identifierar du dig som intressebevakare med din egen personbeteckning i varje enskild tjänst, och ser därför inte de patientuppgifter som gäller huvudmannen i Mina Kanta-sidor.
 • Om du har fått fullmakt att sköta en persons hälso- och sjukvårdsärenden ska du sköta dem direkt med hälso- och sjukvården eller med apoteket där du kan få en sammanställning av recepten. En intressebevakare som utsetts att sköta enbart huvudmannens ekonomiska angelägenheter har inte rätt att ta del av patientens uppgifter i Receptcentret.

Hur ser jag receptuppgifter om mitt minderåriga barn i Mina Kanta-sidor?                     

 • Vårdnadshavaren ser recept- och hälsouppgifter som gäller vårdnadshavarens barn som är under 10 år. Vårdnadshavaren ser uppgifter som har uppkommit från och med 1.8.2016.
 • En förälder kan be att få en sammanställning av sitt barns recept på apoteket.
 • Mer information om praktiska frågor som gäller minderåriga.

Sidan har uppdaterats 22.01.2019