Samtycken och förbud

Samtycken och förbud

Allmänt

Vad betyder ett samtycke, vad samtycker jag till?           

 • Genom att ge sitt samtycke kan patienten inverka på hur de egna patientuppgifterna används.
 • Ger du ditt samtycke till att dina patientuppgifter får användas, betyder det att dina uppgifter kan överlåtas mellan olika verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården som deltar i din vård. Dina patientuppgifter kan då utnyttjas i de verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården, som redan har tagit i bruk Patientdataarkivet.
 • Ditt samtycke omfattar också de uppgifter som lagras i arkivet efter att samtycket har givits. Du kan annullera samtycket när som helst.

Hur ger jag mitt samtycke?                           

 • Du kan ge ditt samtycke till överlåtelsen av uppgifterna på Mina Kanta-sidor eller vid en sådan hälso- och sjukvårdsenhet som redan har anslutit sig till Patientdataarkivet.
 • Samtycke till att receptuppgifter får lämnas ut till apotek i andra europeiska länder kan ges endast via Mina Kanta-sidor.

Kan jag annullera mitt samtycke?               

 • Du kan annullera samtycket när som helst på Mina Kanta-sidor eller vid hälsovården.
 • Annullerar du ditt samtycke till överlåtelsen av uppgifterna, kan de uppgifter om dig som lagrats i Patientdataarkivet inte överlåtas mellan olika verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården.

Jag har gett mitt samtycke. Varför visas inga uppgifter om mig ändå?  

 • Samtycket till överlåtelsen av uppgifterna påverkar inte hur dina uppgifter syns på Mina Kanta-sidor. Patientuppgifter visas här efter att de har lagrats i Patientdataarkivet av hälsovården.
 • Se även svar på frågan 7 När börjar uppgifter om mig visas i Mina Kanta-sidor?

Hur förbjuder jag att uppgifter om mig utlämnas mellan olika verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården? 

 • På Mina Kanta-sidor kan du kontrollera förbud mot utlämnande av uppgifter under rubriken Samtycke och förbud.
 • Om du inte använder Mina Kanta-sidor, kan du ge förbud vid en sådan hälso- och sjukvårdsenhet som redan har anslutit sig till Patientdataarkivet.
 • Om du förbjuder att dina uppgifter utlämnas kan de uppgifter om dig som lagrats i Patientdataarkivet inte överlåtas mellan olika verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården. De uppgifter som inte får lämnas ut kan läsas endast av den tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster som har lagrat uppgifterna. Övriga verksamhetsenheter kan inte se de uppgifter som ditt förbud mot utlämnande gäller.
 • Du kan annullera förbud när som helst på Mina Kanta-sidor eller vid hälsovården.

Hur kan jag förhindra att mina receptuppgifter syns vid hälso- och sjukvården eller på apoteket?   

 • På Mina Kanta-sidor, i delen Samtycke och förbud, kan du förbjuda att dina recept visas på apoteken eller vid hälso- och sjukvården. Trots förbudet kan läkaren alltid se de läkemedelsrecept som han eller hon själv skrivit ut till patienten. Ytterligare, om läkaren ordinerar patienten HCI-läkemedel eller narkotiska läkemedel, ser han eller hon, även om patienten gett förbud, uppgifterna om patientens HCI-läkemedel eller narkotiska läkemedel.
 • Förbjuder du att dina recept visas, ska du då vid apoteksbesök ha med dig patientanvisningen eller sammanställningen av dina recept. Utan dem kan apoteket inte lämna ut mediciner till dig.

Kan jag uppgöra ett livstestamente eller uttrycka min organdonationsvilja på Mina Kanta-sidor?                            

 • På Mina Kanta-sidor kan du spara ditt livstestamente och din donationsvilja. Viljeyttringarna sparas i Patientdataarkivet, där de är tillgängliga för enheter inom hälso- och sjukvården.

Vad kan vårdnadshavaren göra på ett minderårigt barns vägnar på Mina Kanta-sidor?

Kan vårdnadshavaren meddela samtycke eller förbud på barnets vägnar på Mina Kanta-sidor?        

 • På Mina Kanta-sidor kan vårdnadshavaren ge samtycke på barnets vägnar och annullera ett samtycke som vårdnadshavaren gett själv. Vårdnadshavaren får inte meddela förbud (dvs. förbjuda att uppgifter lämnas ut inom hälso- och sjukvården för barnets vård).

Vad kan en minderårig själv göra på Mina Kanta-sidor?

Kan en minderårig ge samtycke eller meddela förbud på Mina Kanta-sidor?                 

 • Den som är minderårig kan inte ge samtycke eller meddela förbud på Mina Kanta-sidor.

Sidan har uppdaterats 22.01.2019