Vem ser mina uppgifter?

Vem ser mina uppgifter?

Dina recept och dina hälso- och sjukvårdsuppgifter får behandlas till exempel av en läkare, hälsovårdare eller farmaceut i vårdsituationer eller vid skötsel av dina ärenden, såsom på mottagningsbesök eller när du hämtar ut läkemedel. I Mina Kanta-sidor ser du var dina uppgifter har behandlats.

De uppgifter som lagrats i Kanta-tjänsterna får behandlas endast av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. För att de ska få läsa uppgifterna förutsätts åtkomsträttigheter i enlighet med arbetsuppgifterna. Åtkomst till uppgifterna förutsätter alltid också en vård- eller kundrelation samt samtycke från patienten.

Vem får behandla mina receptuppgifter?

Inom hälso- och sjukvården får dina receptuppgifter läsas av

 • läkare
 • tandläkare
 • medicine och odontologie studerande som har genomfört de studier som krävs
 • sjukskötare. 

På apotek får dina receptuppgifter läsas av de personer som har rätt att expediera läkemedel, såsom

 • provisorer
 • farmaceuter
 • farmacie studerande.

Dina recept får läsas i följande situationer

 • En läkare får se de recept som han eller hon själv har skrivit ut.
 • Den som expedierar receptet på apotek får läsa receptet när läkemedlet hämtas ut.
 • Din behandlande läkare eller sjukskötare får ta del av dina recept om du ger ditt muntliga samtycke till det.

Utan ditt samtycke får en läkare läsa dina uppgifter endast i nödsituationer.

I Mina Kanta-sidor kan du förbjuda andra läkare och apotek att läsa dina receptuppgifter. Gör du det ska du komma ihåg att du i så fall kan hämta ut dina läkemedel på apotek endast om du visar upp patientanvisningen eller en utskrift av ett sammandrag av dina recept.

En läkare som ordinerar dig HCI-läkemedel eller narkotiska läkemedel kan se alla dina recept som gäller sådana läkemedel.

Vem får behandla mina hälso- och sjukvårdsuppgifter?

Åtkomst till Patientdataarkivet som innehåller dina hälso- och sjukvårdsuppgifter ges endast till de personer som arbetar inom hälso- och sjukvården och som har ett yrkeskort beviljat av certifikattjänsterna för hälso- och sjukvården. Dessutom ska de på grund av sina arbetsuppgifter ha åtkomsträttigheter till sådana uppgifter.

Att uppgifter lämnas ut mellan verksamhetsenheter för hälso- och sjukvården förutsätter alltid en vårdrelation och samtycke av patienten.

Principer för behandling av patientuppgifter

 • För att uppgifter ska kunna lämnas ut till andra aktörer inom hälso- och sjukvården krävs ett samtycke av dig. När det gäller uppgifter som lagras i gemensamma register räknas det som ett samtycke att du blivit informerad. Läs mer om det gemensamma registret på sidan Patientens rättigheter.
 • Ett samtycke gäller tills vidare och omfattar alla de patientuppgifter som finns i systemet och som lagras där. Du kan begränsa åtkomsten till uppgifterna genom förbud
 • Patientuppgifter som finns i Patientdataarkivet kan användas av den aktör inom hälso- och sjukvården som lagrat uppgifterna.
 • Du kan återkalla ditt samtycke eller ditt förbud vid en verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården eller på Mina Kanta-sidor.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 27.11.2020