Vetenskaplig forskning och Kanta-uppgifter

Vetenskaplig forskning och Kanta-uppgifter

Tillstånd som gäller användning av uppgifter i Kanta-tjänsterna för vetenskaplig forskning beviljas av Findata.

Läs mer i Findatas webbtjänst (findata.fi) om vilka Kanta-uppgifter som lämnas ut och vilka dataanvändningstillstånd som behövs för dem.

Tillståndsansökningar som gäller uppgifter i Receptcentret kan handläggas redan nu, medan ansökningar som gäller uppgifter i Patientdataarkivet handläggs av Findata från och med 2021.

Läs mer om uppgifter som lagras i olika Kanta-tjänster på respektive tjänsts specifikationssida:

Sidan har uppdaterats 20.08.2020