Begäran om uppgifter från Kanta-tjänsterna

Begäran om uppgifter från Kanta-tjänsterna

Du har rätt att få veta vilka uppgifter som har lagrats om dig i Kanta-tjänsterna. Du har också rätt att få logguppgifter om behandlingen av de här uppgifterna. Du kan begära uppgifter från den som är registeransvarig för uppgifterna.

Enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning har du rätt att få tillgång till uppgifter som lagrats om dig i Kanta-tjänsterna. 

Dessutom har du enligt lagen rätt att få veta vilka som har behandlat dina uppgifter som lagrats i Kanta-tjänsterna eller till vilka dina uppgifter har lämnats ut.

Du kan be att få tillgång till dina uppgifter som lagrats i Kanta-tjänsterna eller logguppgifter om behandlingen av dessa uppgifter från den som är registeransvarig för uppgifterna i fråga. Vem som är registeransvarig för respektive Kanta-tjänst och de uppgifter som lagrats i denna tjänst har definierats i lagstiftningen.

FPA är registeransvarig för Receptcentret och Informationshanteringstjänsten. I Receptcentret lagras uppgifter om dina recept och i Informationshanteringstjänsten uppgifter om information till dig, dina samtycken och förbud samt viljeyttringar.

I Kanta-tjänsternas Patientdataarkiv lagras de samlade patientuppgifter som dokumenterats om dig inom hälso- och sjukvården. Enligt lagen är tillhandahållaren av hälso- och sjukvård registeransvarig för patientuppgifterna.

Du kan alltså be att få patientuppgifter eller logguppgifter om behandlingen av patientuppgifter från den tillhandahållare av hälso- och sjukvård som har dokumenterat uppgifterna eller vars behandling av uppgifter du vill utreda. FPA:s Kanta-tjänster har inte rätt att lämna ut patientuppgifter.

Nedan får du veta vilka uppgifter du kan begära och få från FPA:s Kanta-tjänster. Efter det får du anvisningar om hur du ska gå till väga för att begära uppgifter från FPA:s Kanta-tjänster.

Vilka uppgifter kan du begära från Kanta-tjänsterna?

Du har rätt att få veta vilka uppgifter som har lagrats om dig i Kanta-tjänsterna. Via tjänsten Mina Kanta-sidor kan du se de uppgifter som har lagrats om dig i Kanta-tjänsterna. Det finns emellertid också andra sätt att få tillgång till uppgifterna.

FPA är registeransvarig för Receptcentret och Informationshanteringstjänsten, och därför kan du från FPA:s Kanta-tjänster begära och få tillgång till dina uppgifter som lagrats i Receptcentret och Informationshanteringstjänsten.

I Receptcentret lagras uppgifter om alla dina recept och i Informationshanteringstjänsten uppgifter om information till dig, dina samtycken och förbud samt viljeyttringar.

Du har också rätt att få veta vilka personer inom social- eller hälsovården eller på apoteket som har läst/behandlat dina uppgifter som lagrats i Kanta-tjänsterna.

Som registeransvarig för Receptcentret och informationshanteringstjänsten lagrar FPA logguppgifter om behandlingen av uppgifter som lagrats i Receptcentret och Informationshanteringstjänsten.

Om du vill utreda vilka som har behandlat dina uppgifter som lagrats i Receptcentret eller Informationshanteringstjänsten kan du be att få logguppgifter från FPA:s Kanta-tjänster.

Logguppgifter lämnas ut i enlighet med lagen och i regel för de två senaste åren eller på begäran för en kortare tid. Endast av särskild orsak är det möjligt att få tillgång till logguppgifter för en längre tid än två år. Ett exempel på en särskild orsak är en närmare specificerad stark misstanke om obehörig behandling av uppgifter vid en hälsovårdsenhet eller ett apotek. Möjligheten att lämna ut logguppgifter för en längre tid bedöms alltid individuellt i varje enskilt fall på Kanta-tjänsterna.

Så här begär du uppgifter från FPA:s Kanta-tjänster

Som redan berättats ovan kan du be att få tillgång till följande uppgifter från FPA:s Kanta-tjänster:

  • Uppgifter som lagrats i Receptcentret
  • Uppgifter som lagrats i Informationshanteringstjänsten
  • Logguppgifter om behandlingen av uppgifter i Receptcentret
  • Logguppgifter om behandlingen av uppgifter i Informationshanteringstjänsten
  • Logguppgifter om behandlingen av uppgifter i den nationella kontaktpunkten.

Begäran om uppgifter kan göras skriftligen eller muntligen. Begäran om uppgifter lämnas till FPA på något av följande sätt:

  • via post (FPA, Registratorskontoret, PB 450, 00056 FPA)
  • via e-post (kirjaamo@kela.fi)
  • muntligen på FPA:s kontor eller via telefon.

Observera att om du gör begäran om uppgifter via e-post är det att rekommendera att du använder skyddad e-post. Här finns en länk till anvisningen om hur man skickar skyddad e-post till FPA: https://www.kela.fi/web/sv/forvaltning.

Du kan begära uppgifter med en särskild blankett för ändamålet. Blanketten finns att få inom hälso- och sjukvården, på apoteket eller på FPA:s kontor.

Du kan också lämna in en fritt formulerad begäran om uppgifter. För att begäran om uppgifter ska kunna behandlas ska du då ge motsvarande information som den som efterfrågas på blanketten. Ange din personbeteckning, namn- och kontaktinformation samt vilka uppgifter du vill ha tillgång till och för vilken tid.

FPA:s registratorskontor förmedlar begäran om uppgifter vidare till Kanta-tjänsterna för behandling. Du får svar på din begäran om uppgifter inom en månad. Om uppgifterna av motiverade skäl inte kan levereras inom den här tiden, kan behandlingen av begäran om uppgifter förlängas med högst 2 månader.

Svaret på begäran om uppgifter skickas via post och kan avhämtas från posten mot uppvisande av identitetsbevis.

Sidan har uppdaterats 26.06.2020