Donationsvilja och Livstestamente

Donationsvilja och Livstestamente

Ett livstestamente eller en donationsvilja kan göras i MittKanta när som helst.

På sidan Donationsvilja kan du lämna din donationsvilja och på sidan Livstestamente ditt livstestamente.

Öppna infovideon om MittKanta Donationsvilja och Livstestamente

Play-nappi Infovideo: Donationsvilja och Livstestamente (youtube.com)

Förflyttning i kursen