Förbud

Illustration: Far och dotter som sitter sida vid sida

Förbud

Genom att ge sitt samtycke kan patienten inverka på hur de egna patientuppgifterna används, ge en annan person eller instans tillstånd att sköta ärenden på hans eller hennes vägnar eller att läsa patientuppgifterna.

På sidan Samtycke och förbud kan du om du vill begränsa utlämnandet av dina patient- eller receptuppgifter.

Öppna infovideon om förbud på Mina Kanta-sidor

Play-nappi Infovideo: Förbud (youtube.com)

Förflyttning i kursen