Samtycke

Illustration: Far och dotter som sitter sida vid sida

Samtycke

Genom att ge sitt samtycke kan patienten inverka på hur de egna patientuppgifterna används, ge en annan person eller instans tillstånd att sköta ärenden på hans eller hennes vägnar eller att läsa patientuppgifterna.

På sidan Samtycke och förbud kan du ge samtycke till användning av dina uppgifter.

Öppna infovideon om samtycke på Mina Kanta-sidor

Play-nappi Infovideo: Samtycke (youtube.com)

Förflyttning i kursen