Sisältöjulkaisija

Valitse julkaisuvuosi:

Tiedotteet

23/06/2022, Tiedote

EU:n koronatodistusten myöntämistä jatketaan 30.6.2023 saakka

Tuore asetus jatkaa EU:n koronatodistusten myöntämistä yhdellä vuodella 30.6.2023 saakka. Tarkoituksena on varmistaa vapaa liikkuvuus EU-alueella, vaikka koronatilanne jatkossa huonontuisi. Matkalle lähtiessä täytyy edelleen varmistaa, vaatiiko kohdemaa matkustajilta koronatodistusta maahan saapuessa tai palveluita käytettäessä.

17/06/2022, Tiedote - Järjestelmäkehittäjät

Kannan ostopalvelun valtuutus laajenemassa kuvantamiseen

Uudistus helpottaa Kanta-palvelujen Kuva-aineistojen arkistoon tallennettujen kuvien välittämistä ostopalvelutilanteissa. Ominaisuutta päästään testaamaan asiakastestiympäristössä näillä näkymin vuoden 2022 loppuun mennessä.

08/06/2022, Tiedote - Järjestelmäkehittäjät

Kanta-informoinnin ja luovutusluvan käyttöönottovelvoitteelle uusi aikataulu

Asiakastietolain mukainen Kanta-informointi ja luovutuslupa tulee olla käyttöönotettuna sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoilla 31.12.2023 mennessä. Hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa ja Uudenmaan alueen väliaikaisen tiedonsaantioikeuden myötä kansalaiset on informoitava uudestaan.

19/05/2022, Tiedote - Järjestelmäkehittäjät

Aseta DVV:n uudet varmenteet luotetuiksi mahdollisimman pian

Kannassa on otettu käyttöön DVV:n uusi sosiaali- ja terveydenhuollon varmennehierarkia (G3). Uudet varmenteet on asetettava luotetuiksi varmenteiksi tietojärjestelmässä ennen 24.5., ettei Kanta-palvelujen käyttö esty.

17/05/2022, Tiedote - Järjestelmäkehittäjät

Virheellinen kirjaaminen alaikäisen päätöskyvyn arvioinnissa aiheuttaa ongelmia resepteissä

Alaikäisen päätöskyvyn arviointi ja kirjaamiseen liittyvä arvo 4 "alaikäisen päätöskyky eitiedossa, tietoja ei luovuteta huoltajille" aiheuttaa ongelmia reseptien toimittamisessa. Vaihtoehtoa ei ole toimintamallin mukaan suositeltavaa käyttää lääkkeen määräämisen tai uusimisen yhteydessä. Potilastietojärjestelmässä ei pidä olla alaikäisen arviointiin liittyviä vaihtoehtoja oletuksena valittuna vaan vaihtoehdot pitää huomioida lääkkeen määrääjän toimesta.