Sisältöjulkaisija

Tiedotteet

14/06/2016, Tiedote

Kanta.fi:n käyttö helpottui

Kanta.fi-sivustoa voi nyt käyttää helposti myös tabletilla ja kännykällä. Sivuston sisältö muokkautuu sen mukaisesti, millaisella laitteella sitä käytetään. Myös RSS-syöte on uudistunut.

31/05/2016, Tiedote

Kanta-palvelut toimii siltana terveydenhuollon toimijoiden ja asiakkaiden välillä

Tänä vuonna Potilastiedon arkistoon on tallennettu lähes 135 miljoonaa hoitoasiakirjaa ja Reseptikeskukseen lähes 12,5 miljoonaa sähköistä reseptiä. Potilaan luvalla hänestä tallennetut tiedot ovat häntä hoitavien terveydenhuollon yksiköiden käytettävissä. Luvan potilastietojensa hyödyntämiseen henkilö voi antaa joko terveydenhuollossa tai Omakannassa.

17/05/2016, Tiedote - Ammattilaiset

Johdon asenne näkyy tietosuojatyön toteutumisessa

Tietosuojakyselyn 2016 tulokset osoittavat, että tietosuoja-asioiden suurimmat puutteet ovat samat kuin vuosi sitten. Tietosuojavastaavan toimenkuvan määrittely on osin vaillinaista, henkilökuntaa ei ole ohjeistettu tai koulutettu riittävästi asiakas- ja potilastietojen käsittelyyn eikä tietojen käsittelyn valvonta ole lain edellyttämällä tasolla. Kehitystä on tapahtunut, mutta nyt alkaa olla kiire saattaa lakisääteiset vaatimukset kuntoon. Huonosti toteutettu tietosuojan johtaminen aiheuttaa epätietoisuutta työpaikoilla, mikä heikentää henkilöstön työviihtyvyyttä ja näin myös koko organisaation tuottavuutta ja tehokkuutta.