Sisältöjulkaisija

Tiedotteet

17/05/2016, Tiedote - Ammattilaiset

Johdon asenne näkyy tietosuojatyön toteutumisessa

Tietosuojakyselyn 2016 tulokset osoittavat, että tietosuoja-asioiden suurimmat puutteet ovat samat kuin vuosi sitten. Tietosuojavastaavan toimenkuvan määrittely on osin vaillinaista, henkilökuntaa ei ole ohjeistettu tai koulutettu riittävästi asiakas- ja potilastietojen käsittelyyn eikä tietojen käsittelyn valvonta ole lain edellyttämällä tasolla. Kehitystä on tapahtunut, mutta nyt alkaa olla kiire saattaa lakisääteiset vaatimukset kuntoon. Huonosti toteutettu tietosuojan johtaminen aiheuttaa epätietoisuutta työpaikoilla, mikä heikentää henkilöstön työviihtyvyyttä ja näin myös koko organisaation tuottavuutta ja tehokkuutta.