Potilastiedon arkistoa käyttävät palveluntuottajat

Potilastiedon arkistoa käyttävät palveluntuottajat

Potilastiedon arkistoon ovat jo liittyneet kaikki julkisen terveydenhuollon yksiköt, osa valtiollisista organisaatioista sekä suurin osa yksityisen terveydenhuollon palveluntuottajista.

Tältä sivulta löytyvät Potilastiedon arkistoon liittyneet yksityiset terveydenhuollon palveluntuottajat aakkosittain.

Näillä palveluntuottajilla on valmiudet tallentaa potilastietoja Potilastiedon arkistoon. Huomaathan, että valmius ei automaattisesti kata kaikkia potilastietoja. Se, mitä palveluntuottaja voi tallentaa Potilastiedon arkistoon, riippuu muun muassa palveluntuottajan käyttämästä potilastietojärjestemästä. Tarkemmat tiedot voi kysyä suoraan palveluntuottajalta. Sama koskee julkisen terveydenhuollon yksiköitä.

IFrame