Reseptilääke ulkomailta

Reseptilääke ulkomailta

Suostumus

Miten voin antaa suostumuksen?

Suostumuksen voit antaa Omakannassa. Voit antaa suostumuksen reseptitietojen luovuttamiseksi Euroopan maiden apteekeille joko kaikille maille tai yksittäisille maille.

Kaikki-valinta koskee suostumuksen antohetkellä Rajat ylittävä resepti -palvelun piirissä olevia maita sekä tulevaisuudessa palvelun piiriin liittyviä uusia eurooppalaisia maita.

Ennen suostumuksen antamista lue informaatioteksti Rajat ylittävästä resepti -palvelusta.

Miten voin antaa suostumuksen, kun en pääse Omakantaan?

Toistaiseksi suostumuksen reseptin tietojen luovuttamiseen ulkomaille voi antaa vain Omakannassa. Omakantaan voi kirjautua pankkitunnusten lisäksi myös sähköisellä henkilökortilla tai mobiilivarmenteella.

Annoin suostumuksen, mutta ulkomainen apteekki ei näe tietojani?

Tarkistathan vielä Omakannasta, että olet antanut suostumuksen reseptitietojen luovuttamiseksi toisiin Euroopan maihin. Kanta-suostumus tai mikä tahansa muu suostumus ei kelpaa tähän.

Jos reseptin näkymistä on rajoitettu (reseptikohtainen kielto), reseptiä ei näy ollenkaan ulkomailla eikä sitä voi toimittaa. Voit poistaa kiellon Omakannassa.

Miten alaikäinen voi antaa suostumuksen?

Alaikäinen ei voi vielä antaa suostumusta Omakannassa reseptitietojen luovuttamiseksi toisiin Euroopan maihin. Tämän vuoksi palvelua eivät voi käyttää alle 18-vuotiaat. 

Palvelun piirissä olevat reseptit

Suomalaisella sähköisellä reseptillä alkaa saada vaiheittain lääkkeitä muista Euroopan maista.

Minkälaisella reseptillä ei voi ostaa lääkettä ulkomailla?

Et voi ostaa ulkomailta sähköisellä reseptillä seuraavia lääkkeitä:

 • Pääasiassa keskushermostoon vaikuttavat lääkevalmisteet (PKV-lääkkeet) 
 • Huumausaineita
 • Apteekissa valmistettavia lääkkeitä
 • itsehoitovalmisteita, jotka eivät ole lääkkeitä (esim. perusvoiteet, kliiniset ravintovalmisteet) 
 • Hoitotarvikkeita, ravintolisiä ja sidetarpeita
 • Potilaskohtaisia erityislupavalmisteita

Et voi ostaa lääkettä ulkomailta sähköisellä reseptillä, jos

 • lääkettä on määrätty tietylle ajalle, esim. lääkkeen kokonaismäärä on määrätty sanallisesti ”vuoden lääkemäärä”
  • Voit pyytää lääkäriä määräämään reseptin kokonaisina pakkauksina tai lääkkeen kokonaismääränä.
 • resepti on iteroitu eli resepti voidaan toimittaa määräajoin uudelleen
  • Voit pyytää lääkäriä määräämään reseptin kokonaisina pakkauksina tai lääkkeen kokonaismääränä.
 • reseptillä on määrätty yhdistelmäpakkaus eli pakkaus, jotka sisältävät useita eri valmisteita
 • pakkauskoko on vain tekstimuotoisena
 • resepti on varattu tai lukittu. Suomessa apteekki on varannut reseptin lääkkeen toimittamista varten tai lukinnut reseptin annostuksen tarkistusta varten.
 • reseptiin kohdistuu lääkärinpalkkio ja reseptiä ei ole kertaakaan toimitettu Suomessa. Ensimmäinen osto tulee tehdä Suomessa.
 • reseptiin on tehty reseptikohtainen luovutuskielto
  • Poista reseptikohtainen kielto Omakannassa ennen lääkkeen ostoa.
 • reseptissä on vaihtokieltomerkintä. 

Yleisesti näissä tapauksissa apteekissa saattaa tulla "non dispensable" eli ”ei voida toimittaa” virheilmoitus, kun kyseessä on yllämainitut reseptit. Reseptit näkyvät apteekissa, mutta niitä ei voi toimittaa.

Miksi ajalle määrättyjä lääkkeitä ei voi ostaa ulkomaalaisesta apteekista?

Ulkomaille luovutettavassa reseptissä jäljellä olevan toimitettavan määrän on oltava yhtenä selkeänä lukuarvona toimittamista varten. Ajalle määrätyistä ja myös määräajoin uusittaviksi määrätyistä resepteistä ei pystytä ohjelmallisesti laskemaan jäljellä olevaa toimitettavaa lääkkeen määrää. Tämän takia niitä ei voida toimittaa ulkomailla. 

Lääkäreitä ohjeistetaan kirjoittamaan lääkemääräykset pakkauksina tai kokonaismääränä, jolloin estettä ulkomailla toimittamiseen ei ole. Jos sinun on jatkossa tarkoitus ostaa lääkettä ulkomaalaisesta apteekista, mutta lääkäri on määrännyt reseptin ajalle tai määräajoin uusittavaksi, kannattaa lääkäriä jatkossa pyytää määräämään lääke siten, että ulkomailla osto on mahdollista.  

Reseptini on ihan tavallinen. Miksi en saa lääkettä apteekista?

Valitettavasti täyttä varmuutta siitä, että tietty resepti on varmasti toimitettavissa, ei ole etkä voi itse vaikuttaa asiaan. 

Ulkomailla apteekin lääkevalikoima saattaa olla suppeampi kuin Suomessa ja lääke voi puuttua apteekista eikä korvaavaa lääkettä ole saatavilla. Voi olla myös niin, ettei lääkkeellä ole myyntilupaa kyseisessä maassa. Farmaseutti voi myös kieltäytyä toimittamasta lääkettä johtuen kyseisen maan lääkevaihtosäännöistä. Ulkomailla apteekki toimittaa lääkkeen maan oman lainsäädännön mukaisesti. 

En saanut lääkettä ulkomaisesta apteekista, mutta tarvitsen lääkkeen nopeasti. Mitä teen?

Pyydä reseptiä kohdemaassa toimivalta lääkäriltä.

Onko tämä palvelu sama asia kuin resepti ulkomailla ostoa varten?

Ei ole. Jos olet saanut reseptin nimeltään "Lääkemääräys ulkomailla ostoa varten" eli paperille tulostetun englanninkielisen reseptin ulkomailla tapahtuvaa lääkkeen ostoa varten, se ei kelpaa Suomessa eikä reseptiä voi toimittaa sähköisesti. Paperireseptin on oltava mukana apteekissa ulkomailla, vaikka resepti näkyy reseptitiedoissasi Omakannassa. 

Palvelun piirissä olevat maat ja organisaatiot

Mistä maista voin ostaa lääkkeitä?

Alussa palvelu toimii vain Virossa. Kun maita tulee lisää mukaan, ne kerrotaan Kanta-palvelujen sivulla Lääkkeen osto ulkomailla.

Jos olet ostamassa lääkkeitä sellaisesta Euroopan maasta, jossa palvelu ei ole vielä käytössä, pyydä lääkäriltäsi resepti ulkomaan ostoa varten (lääkkeen voi ostaa vain ulkomailta, lääkkeen toimittaminen Suomessa on estetty, paperinen resepti tarvitaan apteekissa).

Mistä apteekeista voin ostaa lääkkeitä?

Kela ei ylläpidä listaa ulkomaisista apteekeista, joissa palvelu toimii. Voit kysyä palvelun toimivuudesta suoraan ulkomaisesta apteekista.

Viro on ilmoittanut apteekit, joissa voidaan toimittaa lääkkeitä suomalaisella sähköisellä reseptillä. 

Olen ulkomaan kansalainen. Voinko ostaa suomalaisella (sähköisellä) reseptillä lääkkeitä omasta maastani?

Jos resepti on kirjoitettu suomalaisella henkilötunnuksella, voit ostaa lääkettä kyseisellä reseptillä oman maasi apteekista. Apteekilla tulee olla valmius toimittaa toisessa maassa määrättyjä sähköisiä reseptejä. 

Osto edellyttää, että olet antanut suostumuksen reseptitietojen luovuttamiseen ulkomaille Omakannassa ja että sinulla on näyttää virallinen suomalainen henkilöllisyystodistus apteekissa (passi tai henkilökortti). 

Jos sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta, et voi ostaa sähköisellä reseptillä lääkkeitä ulkomaalaisesta apteekista. Lääkäri voi kirjoittaa sinulle reseptin ulkomaan ostoa varten (lääkkeen voi ostaa vain ulkomailta, lääkkeen toimittaminen Suomessa on estetty) tai määrätä lääkkeen Eurooppalaisella lääkemääräyksellä (lääkkeen voi ostaa sekä Suomesta tai muusta apteekista Euroopassa).

Palvelun toiminta

En ostanut koko määrättyä lääkemäärää, mutta reseptillä ei enää ole lääkettä jäljellä. 

On tilanteita, joissa ei voida ohjelmallisesti laskea jäljellä olevaa lääkemäärää, kun toimitus tehdään ulkomailla. Esimerkiksi, jos Suomessa on määrätty 20 ampullia lääkettä, ulkomainen apteekki voi ilmoittaa toimitetun määrän millilitroissa (40 ml), ja jäljellä olevan määrän laskenta epäonnistuu (20 ampullista ei voi vähentää 40 millilitraa). Tässä tapauksessa resepti merkitään kokonaan toimitetuksi.  Jos tarvitset lisää lääkettä, lääkärin tulee uusia resepti.

Miten saan korvauksen lääkkeistä?

Ulkomailta ostetun lääkkeen korvaus haetaan jälkikäteen Kelasta täyttämällä lomake Ulkomailla syntyneet sairaanhoitokustannukset (SV 128). Hakemukseen liitetään tarvittavat liitteet (esim. maksukuitti ja apteekista mahdollisesti saadut tulosteet). Lisätietoja Näin haet lääkekorvausta.

Tietojen näkyminen Omakannassa, terveydenhuollossa ja apteekeissa

Ulkomailla tehtyjen lääketoimitusten tiedot sekä reseptitietojen luovutukset näkyvät Omakannassa. Terveydenhuollon ja apteekkien ammattihenkilöt näkevät lääketoimitusten tiedot.

Ulkomaisessa apteekissa ei nähdä reseptin aikaisempia toimituksia. Ulkomaiset terveydenhuollon ammattilaiset (terveyskeskuksissa, sairaaloissa) eivät näe suomalaisia reseptejä tai niiden toimituksia.

Toisen puolesta asiointi

Voinko käydä ostamassa lääkkeitä toisen puolesta?

Toisen puolesta lääkkeiden hakeminen sähköisellä reseptillä ulkomaisesta apteekista ei ole mahdollista. Syy on tekninen, sillä tietoja asiasta ei pystytä välittämään sähköisesti maiden välillä. 

Voinko käydä ostamassa lapseni lääkkeet?

Vanhempi ei voi hakea alaikäisen lapsensa lääkkeitä ulkomaisesta apteekista sähköisellä reseptillä, koska alle 18-vuotias ei voi antaa suostumusta Omakannassa.